Palveluhakemisto

Kokemäen kaupungin puhelinvaihde palvelee ja neuvoo numerossa 040 488 6111.

Kaupungin yleisjohtaminen

 

Kaupunginjohtaja Reijo Siltala
- kaupungin johtaminen, viestintä, konserniyhtiöasiat, omistajapolitiikka, sidosryhmä-
yhteistyö, elinkeinotoiminta, luottamushenkilöyhteistyö

040 488 6100

Päätöksenteon tuen ja henkilöstöhallinnon tulosyksikkö 

Hallintojohtaja Mikko Löfbacka
- kaupunginjohtajan sijainen, hallinto-osaston osastopäällikkö, henkilöstöjohtaminen sis. työllisyyden hoito, hallintojohtaminen, hankintajohtaminen (keskitetty hankintatoimi), joukkoliikenne, vaalit, hallinnon tukitoiminnot, kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan, yhteistyötoimikunnan ja kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston valmistelu- ja täytäntöönpanoasiat sekä sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 4 §:n mukaisen vastaavan toimittajan tehtävät Kokemäen kaupungin internet-sivuilla

040 488 6101

Hallinnon sihteeri, kaupunginjohtajan sihteeri Leena Kopio
- johdon tukitoiminnot, kirjaamo

040 488 6104
Henkilöstösuunnittelija Sirkka Vanhatalo
- henkilöstöasiat, nimikirja-asiat, työllistämisasiat, eläkeasiamies
040 488 6108

Työllisyyskoordinaattori Kirsi Kujansuu
- Työvire -työllisyyden kehittämishanke

040 488 6102


 
  

Hallinto-osasto

 
Talousjohtaja Tauno Mäkinen
- talousjohtamisen asiat, maksuvalmiusasiat
040 488 6120
Tietohallintopäällikkö Aki Ketonen040 488 6107
Tietohallintosuunnittelija Janne Lehtonen
- työsuojeluasiat
040 488 6105

Pääkirjanpitäjä Erja Ekberg
- arkistotoimen asiat, asianhallinnan asiat

040 488 6106
 Laskentasihteeri Mervi Tuominen040 488 6126
Palkkasihteeri Marjo Lehtinen040 488 6125
Palvelusihteeri, puhelinvaihteenhoitaja Eeva Tawast
- julkisten kuulutusten ilmoitustaulun hoitaminen, monistamo, puhelinvaihde
040 488 6111
  

Sivistysosasto

 
Sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä
- sivistysosaston osastopäällikkö, osaston johto- ja hallintotehtävät
040 488 6140
 Toimistosihteeri Sari Mäkinen
- kouluasiat
040 488 6141
 Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Hanhilahti
- varhaiskasvatuksen tulosalueen johto- ja hallintotehtävät
040 488 6227
Päivähoitosihteeri Heli Kaija
- päivähoitoasiat
040 488 6230
Vapaa-aikapäällikkö Elina Heinilä 
- vapaa-ajan tulosalueen johto- ja hallintotehtävät
040 488 6172
Vapaa-aikasihteeri Eija Latvaniemi
- vapaa-aika-asiat
040 488 6173
  
Päiväkodit 
Tulkkila 
- Johtaja

040 488 6262

- Leppäkertut040 488 6263
- Perhoset040 488 6264
Peipohja040 488 6261
- Johtaja040 488 6260
- Tenavatupa040 488 6273
Kauvatsan päiväkoti Päiväpesä040 488 6265
  
Koulut 
Lähteenmäen koulu040 488 6181
Risten koulu040 488 6186
Tulkkilan koulu 
- Rehtori Rauno Koivunen040 488 6160
Tuomaalan koulu040 488 6185
Iltapäivätoiminta 
- Iltapäivätoiminnan koordinaattori Piia-Maaria Uusimaa040 488 6159
Kokemäen yhteiskoulu 
- Rehtori Timo Niinisalo040 488 6145
- Koulusihteeri Virpi Vallimäki040 488 6147
- Opinto-ohjaaja Mika Rantalainen040 488 6149
- Koulukuraattori Pirjo Reima040 488 6142
Koulukuraattori Hanna Aaltonen (alakoulut)040 488 6119
Koulukuraattori Kati Lehtotie (Sataedu, Sasky)040 488 3979
Valmistava opetus, koordinaattori Oili Rastas-Anttila040 357 3917
Kokemäen lukio 
- Rehtori Harri Kivenmaa040 488 6144
- Koulusihteeri Marika Viljanen

040 488 6143

Kokemäen kansalaisopisto 
- Vt. rehtori Leena Aalto-Setälä040 488 6140
- Koulusihteeri Virpi Vallimäki040 488 6147
  
Kaupunginkirjasto040 488 6175
fax(02) 546 4884
Kirjastonjohtaja Suvi Vilenius040 488 6176
  
Uimahalli040 488 6177
  

Perusturvaosasto

 

Vs.perusturvajohtaja Katja Lehtonen
- perusturvaosaston osastopäällikkö, osaston johto- ja hallintotehtävät

040 488 6220
Palvelusihteeri Anne Hurri
- sosiaalitoimiston ajanvaraus, ohjaus ja neuvonta
040 488 6232
 
  
Sosiaalityö 

Sosiaalipalvelupäällikkö Juhani Johansson
- sosiaalityön, lastensuojelun- ja aikuissosiaalityön johtaminen

040 488 6221
Palvelusihteeri / lastensuojelu Arja Kannisto
- lastensuojelun asiakirjahallinto ja laskutus
040 488 6231
Sosiaalityöntekijä Eeva Kuusisto
- sosiaalityö, lastensuojelu- ja toimeentuloturvatehtävät
040 488 6232
Sosiaalityöntekijä Anna Nurmela
- sosiaalityö, lastensuojelu- ja toimeentuloturvatehtävät
040 488 6232
Sosiaalityöntekijän sijainen Kati Lehtotie
- sosiaalityö, lastensuojelu- ja toimeentuloturvatehtävät
040 488 6232
Kasvatus- ja perheneuvoja Sirpa Mäkinen
- lastensuojelun perhetyö
040 488 3966
 Kasvatus- ja perheneuvoja Raija Sarkki
- lastensuojelun perhetyö
040 488 6223
Vs. kasvatus- ja perheneuvoja Irma Takala-Riikonen
- lastensuojelun perhetyö
040 488 3967
 
 
Edunvalvonta 
Yleinen edunvalvoja Marjatta Sutinen
- edunvalvontatehtävät, edunvalvojana toimiminen
040 488 6136

Palvelusihteeri / edunvalvonta Leena Palomäki
- edunvalvonnaan toimistotehtävät, maksatus ja laskutus,
   perusturvalautakunnan sihteerin tehtävät

040 488 6135
  
Päiväkeskus Kumu 
Mielenterveyshoitaja Hannu Pruuki
- päiväkeskustoiminnan ja asumisen ohjaus, lääkehuolto
040 488 6237
Ohjaaja Kirsi Åman-Muotio
- päiväkeskustoiminnan ja asumisen ohjaus
040 488 6236
Nuorten Kumu 
ohjaaja Marjaelina Janhunen040 488 3968
  
Kotipalvelu 

vs. avopalvelupäällikkö Kaarina Kivenmaa
- kotihoidon johtaminen, palvelun ohjaus

040 488 6229

Palvelusihteeri Anne Mäenpää
-vanhuspalveluiden, koti- ja tukipalveluiden toimistotehtävät, laskutus
 040 488 3914

Kotihoidon toiminnanohjaaja
- hoitajien työtehtävien järjestely, puhelinneuvonta

040 488 6240
  

 

 
Kehitysvammahuolto 
Erityispalvelupäällikkö Tiina Ketonen
- kehitysvammahuollon palveluiden johtaminen
040 488 6228
Asumisohjaaja Outi Annala040 488 6217
Asumisyksikkö Kirsikkakoti040 488 6218
Toimintakeskus Hovipaja040 488 6219
  
Nuorten työpaja  
Yksilövalmentaja Päivi Kuusela
040 488 6234
Pajaohjaaja Jorma Paavisto040 488 6222
Pajaohjaaja Kari Ylinen040 488 3965
Vastaava pajaohjaaja Jaakko Kyläkoski040 488 3964
  
Vanhuspalvelut 
Palvelukeskus Henrikinhovi 
Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi-Marja Polo
- vanhuksille suunnattujen palvelujen johtaminen
040 488 6296
Sosiaaliohjaaja Tarja Mäntyniemi
- vanhusasiakkaiden ohjaus ja neuvonta, kotihoidon tukipalvelujen koordinointi
040 488 6295

Palvelusihteeri Satu Lankinen
- vanhuspalveluiden, kotipalvelun ja tukipalvelujen toimistotehtävät, laskutus

040 488 6299

Hoitotyön esimies Tuija Männistö (Arkisin)
- Henrikinhovin hoito- ja asiakastyöstä vastaaminen
040 488 6297
Geronomi (Arkisin)040 488 3913
Sairaanhoitaja tiimi Vihtori (arkisin)040 488 3900
Sairaanhoitaja tiimi Vihtori (arkisin)040 488 3904
Tiimi Vihtori E hoitajat (24 h)040 488 3901
Tiimi Vihtori D hoitajat (24 h)040 488 3903
Sairaanhoitaja tiimi Hilma (arkisin)040 488 3907
Sairaanhoitaja tiimi Hilma (arkisin)040 488 3919
Tiimi Hilma A hoitajat (7-21)040 488 3906
Tiimi Hilma C hoitajat (7-21)040 488 3905
Tiimi Hilma B hoitajat (7-21)040 488 3902

Kuntohoitaja (arkisin)

040 488 3908
Fysioterapeutti (arkisin)040 488 3909
Ikäihmisten päivätoiminta040 488 3910
Keittiö040 488 6282
  
  
  

Yhdyskuntaosasto

 

Tekninen johtaja Markus Virtanen
- ympäristölautakunnan asioiden valmistelu

040 488 6190

Rakennusinsinööri Jari Ruponen
- yhdyskuntaosaston osastopäällikkö, teknisen lautakunnan asioiden valmistelu, kaupungin rakennusten kunnossapito

040 488 6191
Toimistosihteeri Armi Valli
- teknisen toimiston hallinto, yksityistieasiat
040 488 6196
Katu- ja puistomestari Ilkka Välke
- katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden hoito
040 488 6195
Maankäyttöinsinööri Antti Siirava
- kaavoitus, maankäyttöön liittyvät tehtävät, tonttimarkkinointi,
tontin lohkomiset, kartasto ja suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten valmistelu
040 488 6210
Kartoittaja Ari Salovaara
- erilaiset mittaustyöt ja kartasto
040 488 6216
Kiinteistörekisterinhoitaja Anne Peltonen
- kartta- ja osoitepalvelu, maanomistukseen ja kiinteistörekisteriin liittyvät tehtävät
040 488 6214
Paikkatietokäsittelijä Merja Moberg
- kartta- ja osoitepalvelu, kiinteistörekisteriin ja kaavoitukseen liittyvät tehtävät

040 488 6215

Rakennustarkastaja Jesse Salmi
- rakennus- ja toimenpideluvat, toimenpideilmoitukset, maisematyöluvat, korjaus- ja energia-avustuksen,  rakentamiseen liittyvä valvonta ja neuvonta
040 488 6200

Toimistosihteeri Erja Saarinen
- asiakaspalvelu mm. lupahakemusten ja katselmuspyyntöjen vastaanotto, toimisto-
tehtävät, laskutus, ympäristölautakunnan sihteerin tehtävät

040 488 6202

Ympäristösihteeri Matti Forsman (Huittisten kaupungin ympäristösihteeri)
Kokemäellä keskiviikkoisin ja  torstaisin. Tapaamiset sopimuksen mukaan.
- maa-aineksenottolupien valmistelu ja valvonta, ympäristölupien valmistelu ja valvonta, jätehuollon valvonta, tilapäismeluilmoitukset,  ojitusasiat ym.

044 560 4350

Terveystarkastaja Aila Pruuki (Säkylän kunnan Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto)
toimipiste Kokemäellä, sähköposti aila.pruuki(at)sakyla.fi

044 732 8130
  

Kierrätyskeskus
 -  tavaran kierrätyksen  ja uudelleen käytön edistämien

040 488 3949
  
Ruoka- ja siivouspalvelut 
Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Eeva Sarre
- ruokapalvelun hallinto, suunnittelu ja kehittäminen
040 488 6280
Siivouspalveluesimies Anne Mäkinen040 488 6171
Ruokapalveluesimiehet 
- Kaija Lahtinen/Palvelukeskus Henrikinhovi040 488 6281
- Päivi Leino/Keskuskeittiö Köökki040 488 6286
Palveluvastaavat 
- Seija Ojanperä/Palvelukeskus Henrikinhovi040 488 6282
- Eija-Riitta Lehtonen/Tulkkilan koulu040 488 6288
- Tiia Jortikka/Peipohjan koulu040 488 6285
- Raija Hakala/Tuomaalan koulu040 488 6289
- Maarit Härkisuo/Korkeaojan koulu040 488 6283
- Tarja Riuttala/Risten koulu040 488 6287
- Aulikki Penttinen/Lähteenmäen koulu040 488 6284
  
Kokemäen Vesihuolto Oy
Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki
Puh. 040 488 6203
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kokemaki.fi
Asiakaspalvelun sähköposti: vesihuolto(at)kokemaki.fi
 
Toimitusjohtaja Markus Virtanen040 488 6190
Vesihuoltoteknikko Teemu Peltonen040 488 6205
Toimistosihteeri Elina Rosvall040 488 6204
Toimistosihteeri Hanna Mäkinen040 488 6203
Vesihuoltoinsinööri Marjo Salo-Pihlajamäki 040 488 6201
Vesilaitosasentaja Tapio Jussila040 488 6206
Vesilaitosasentaja Juha Suominen040 488 6209
Puhdistamonhoitaja Teuvo Sippola040 488 6199
Puhdistamon korjausmies Jari Lahtinen040 488 6198
  

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

 
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ksthky.fi 
Vaihde(02) 677 3111
Päivystys(02) 677 3705

Kokemäen terveysasema
Tulkkilantie 4
32800 Kokemäki

 
Ajanvaraukset lääkärinvastaanotolle:(02) 677 3705
Kauvatsan terveysasema
Yttiläntie 220
32920 Kauvatsa
(02) 556 1128
040 528 6637
Päivystys 
Harjavallan terveysasema, ma-pe klo 8.00-21.00(02) 667 3705
Satakunnan keskussairaala, ma-pe klo 21.00-8.00 sekä pe klo 21.00-ma klo 8.00(02) 627 6868
 
Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto
Eläinlääkäripalvelut
040 488 6207
 
Eläinlääkäripäivystys
0600 303 039
Terveysvalvonta
Terveystarkastaja
044 732 8130