Tukipalvelut

Palvelukeskus Henrikinhovi, Iltarusko 1, 32800 Kokemäki
Sosiaaliohjaaja Tarja Mäntyniemi, puh. 040 488 6295

Tukipalveluiden tavoitteena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja toimintakykyä sekä turvata asiakkaan kotona selviytyminen. Perusturvalautakunta on kokouksessaan 7.2.2018 § 19 vahvistanut uudet tukipalvelumaksut 1.4.2018 alkaen.

Hakemus kotiin annettavista palveluista
Kotihoidon esite 1.4.2018 alk.

Ateriapalvelut
Kotiin on mahdollisuus saada neljänä päivänä (ma, ti, ke, pe) viikossa ateria kotiin kuljetettuna, tarvittaessa useampia annoksia kerrallaan.  Aterioissa huomioidaan ruokavalion mukaiset tarpeet. Ateriapalvelun tuottaa Kokemäen ruokahuolto.

Aterian hinta kotiin kuljetettuna on 8,00 €/ateria. Ateriapalvelutilaukset puh. 040 488 6295 (sosiaaliohjaaja), ateriapalvelumuutokset arkisin klo 8 - 14 puh. 040 488 3920 (esim. aterian peruutus, ateriamäärien muutokset, yms.)

Kylvetyspalvelu
Kylvetyspalvelua voidaan myöntää mm. asiakkaalle, jonka toimintakyky on alentunut niin, että hän tarvitsee peseytymisessä toisen henkilön apua ja hänellä ei ole asunnossaan peseytymistiloja. Kylvetyspalvelu järjestetään Henrikinhovissa ja  Kauvatsan vanhustentaloilla.
Kylvetys (avustaja)                            10,00 €/kerta
Kylvetys + kuljetus + avustaja           18,00 €/kerta

Pyykkipalvelu
Pyykkipalvelu sisältää pyykinpesun ja jälkikäsittelyn ja se voidaan järjestää, mikäli asiakkaan kotona ei ole pyykinpesumahdollisuuksia, pyykinkuivaustiloja eikä asiakas kykene huolehtimaan vaatehuollosta. Pyykkipalvelu toimii Henrikinhovissa ja Kauvatsan vanhustentaloilla.
Pyykkipalvelumaksu 10,00 €/koneellinen

Turvapuhelinpalvelu
Turvapuhelimella pyritään varmistamaan ympärivuorokautinen avun saaminen erilaisissa ennalta odottamattomissa, kiireellistä apua vaativissa tilanteissa henkilöille, jotka esim. yksin asumisen, sairauden tai vammaisuuden vuoksi eivät muutoin kykene saamaan apua.
Turvapuhelimen kuukausimaksu on 40 €/kk (gsm-liittymä). Turvapuhelinhälytysten auttamiskäynnit hoitaa Ajatar-hoivapalvelu 30.4.2018 alkaen. Auttamiskäynnistä peritään 25 €/käynti.
Turvapuhelinpalvelun lisäksi on saatavilla muita kotona asumista turvaavia laitteita kuten ovihälytin ja paikantava turvakello.

Kuljetuspalvelu
Sosiaalihuoltolain (SHL) mukainen kuljetuspalvelu on kunnan harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen etuus. SHL:n mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu asiakkaan omatoimisuuden tukemiseen ja päivittäisasioiden hoitamiseen. Etuus on tarkoitettu sellaisille vanhuksille tai vammaisille, joilla on liikkumisvaikeuksia, mutta jotka eivät kuitenkaan ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun. Hakemuslomakkeen saa palvelukeskus Henrikinhovista tai sen voi tulostaa täältä.

Myöntämiskriteerit

Omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta
- 12 kilometriä tai vähemmän            5,20 €
- 12 km - 25 km                                 7,50 €
- 25 km tai enemmän                        9,50 €

Kauppapalvelu
Kauppapalvelu järjestetään Kokemäen alueella, paitsi ei Kauvatsalla asuville asiakkaille.
Kauppapalvelu toteutetaan K-Supermarketin kanssa yhteistyössä.

Asiakasmaksu 5,00 €/kerta

Palveluseteli
Palveluseteli on kunnan viranhaltijan myöntämä avustussitoumus, jota käytetään palvelutuottajarekisteriin valittujen yksityisten yritysten palveluihin. Palveluseteleitä myönnetään kotisiivoukseen ja asiointiapuun.
Palvelusetelin arvo on 20,00 €.

Palveluseteleitä myönnetään hakemuksesta yksilöllisen tarpeen mukaan. Lisätietoja löytyy allaolevasta linkistä.

Palveluseteli Satakunnassa, täältä löytyy myös Palvelusetelituottajarekisteri
Myöntämisperusteet 1.1.2017 alk.

Tukipalvelut sotainvalideille
Sotainvalideille, joiden haitta-aste on vähintään 15 %,  järjestetään kotihoito- ja tukipalveluja. Tukipalveluna voidaan korvata myös lumenaurausta ja nurmikonleikkuuta. Näiden palveluiden tulee kohdistua sotainvalidin vakituiseen asuntoon ja sen pihapiiriin. Sotainvalideille myönnettävät lounassetelit voi noutaa Palvelukeskus Henrikinhovin palvelusihteeriltä.

Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta
Päivätoiminta on suunnattu kotona asuville ikäihmisille. Toiminnan tarkoituksena on tukea omatoimisuutta ja toimintakykyä. Päivätoimintaa järjestetään Palvelukeskus Henrikinhovissa. Ryhmiä on neljä, jotka toimivat maanantaista torstaihin, kevät- ja syyskausittain. Kevät 2018 ryhmät alkavat ma 1.1.2018.

Päivätoiminnan esite

Hakemus päivätoimintaan
 

Ikäihmisten päivätoiminta

Palvelukeskus Henrikinhovi
Iltarusko 1, 32800 KOKEMÄKI
Puh. 040 488 3910 ma, ti, ke ja to  klo 10.00 - 14.00