Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Sosiaalityö tukee yksilöitä ja perheitä elämän eri tilanteissa. Sosiaalityön keskeisiä osa-alueita ovat mm. ohjaus ja neuvonta, päihdehuolto sekä ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jolla turvataan henkilön ja perheen toimeentulo ja edistetään itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuella turvataan vähintään välttämätön toimeentulo.

Toimeentulotuessa on kolme osaa
- perustoimeentulotuki
- täydentävä toimeentulotuki ja
- ehkäisevä toimeentulotuki
 

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle 1.1.2017

Tammikuun 2017 alusta perustoimeentulotuki tulee hakea Kelasta.
Lisätietoja löytyy Kelan sivuilta.
 

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Sinulla voi olla erityisiä menoja, joihin et voi saada perustoimeentulotukea. Tällaisia menoja ovat esim. hautauskustannukset, opiskelukustannukset ja kodin hankinnat. Näihin menoihin voidaan myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea harkinnan mukaan. 

Ensin Sinun tulee hakea Kelasta perustoimeentulotukea. Voit tarvittaessa hakea samassa hakemuksessa myös täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Kela voi pyynnöstäsi siirtää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea koskevan hakemuksen kunnan käsiteltäväksi.

Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen asioita hoitavat sosiaalityöntekijät asiakkaan sukunimen kirjainjaon perusteella:
A – Ko          sosiaalityöntekijä Eeva Kuusisto
Kp – Pe        vs.sosiaalityöntekijä Kati Lehtotie
Pf – Ö           sosiaalityöntekijä, vastaava koulukuraattori Anna Nurmela

Sosiaalityöntekijöille varataan aika sosiaalitoimiston neuvonnasta, puh. 040 488 6232.
Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika on arkipäivisin klo 9.00 – 9.45:

Sosiaalityöntekijä Eeva Kuusisto, puh. 040 488 6225
Vs. Sosiaalityöntekijä Kati Lehtotie, puh. 040 488 6223
Sosiaalityöntekijä Anna Nurmela, puh. 040 488 6224