Päihdehuolto

Sosiaalityöntekijöihin voi ottaa yhteyttä kaikissa päihdeongelmiin liittyvissä asioissa.

Sosiaalityöntekijöille varataan aika sosiaalitoimiston neuvonnasta, puh. 040 488 6232.
Sosiaalityöntekijöillä on puhelinaika ma - pe klo 9.00 - 9.45.

Päihdehuollon palveluja ovat avohoito, katkaisuhoito ja kuntouttava hoito. Päihdehuollon tavoitteena on yleisesti ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen perheensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

 
 
Päihdehuollon palvelupisteitä:

Kokemäen perhe- ja päihdeklinikka
www.a-klinikka.fi/kokemaki

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
  
 
Vertaistuki:
 
AA-kerho kokoontuu perjantaisin klo 19.00 osoitteessa Päiväkeskus Kumu, Tulkkilantie 4, 32800 Kokemäki ja torstaisin klo 19.00 osoitteessa Kauvatsan seurakuntatalo, Kirkkotie 57, 32920 Kauvatsa.