Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapselle kuuluu turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö niin, että hän voi kehittyä tasapainoisesti ja monipuolisesti.

Lapsilla, nuorilla ja heidän perheillään on mahdollisuus saada tukea silloin, kun omat voimavarat eivät riitä erilaisista elämäntilanteista selviytymiseen. Lastensuojelussa tehdään yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, kotipalvelun ja koulun kanssa. Lastensuojelun avohuollon tukitoimia on esimerkiksi lastensuojelun perhetyö. 

 
Lastensuojeluilmoitus 

Jokainen kuntalainen voi tehdä lastensuojeluilmoituksen, mikäli havaitsee puutteita lapsen/nuoren hoidossa, kasvatuksessa, huolenpidossa tai lapsen/nuoren oma käyttäytyminen on huolestuttavaa. Lapsi/nuori voi itsekin olla yhteydessä lastensuojeluun. Lisäksi laissa (lastensuojelulaki 25 § 1 mom) määrätyillä viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus.
 
Kirjallisen lastensuojeluilmoituksen voit tuoda tai lähettää sosiaalitoimistoon tai faxata sen numeroon 02 5464 886. Ilmoituslomakkeen voi tulostaa tästä.  Ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse numeroon 040 488 6231.
Lastensuojelun perhetyö
Perhetyössä tuetaan vanhemmuutta ja vanhempana jaksamista. Perhetyössä toimitaan koko perheen kanssa, mutta se voi myös kohdistua lapseen tai nuoreen. Perhetyö on tavoitteellista, suunnitelmallista ja ohjattua työskentelyä lapsiperheessä.  Palvelujen kokonaisuus on perheen kanssa yhdessä laaditun asiakassuunnitelman mukaista.

Kasvatus- ja perheneuvoja Sirpa Mäkinen, puh. 040 488 3966
Kasvatus- ja perheneuvoja Raija Sarkki, puh. 040 488 6226
Kasvatus- ja perheneuvoja Sari Aalto, puh. 040 488 3967

 
Yhteystiedot
Kokemäen sosiaalitoimisto, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki
Lastensuojelun palvelusihteeri Arja Virtanen-Kannisto, puh. 040 488 6231.

Sosiaalityöntekijöillä on  puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 9.45: 
Sosiaalityöntekijä Eeva Kuusisto, puh. 040 488 6225
Vs. Sosiaalityöntekijä Kati Lehtotie, puh. 040 488 6223
Sosiaalityöntekijä, vastaava koulukuraattori Anna Nurmela, puh.  040 488 6224