Kotihoito

Kotihoitotoimisto
Palvelukeskus Henrikinhovi, Iltarusko 1, 32800 Kokemäki
vs. avopalvelupäällikkö Kaarina Kivenmaa,  puh. 040 488 6229
palvelusihteeri Anne Mäenpää, puh. 040 488 3914
 
Kotihoidon puhelinnumero on 040 488 6240, josta vastataan klo 7.00 - 21.30.
Kotisairaanhoitajalle voit tarvittaessa jättää soittopyynnön puh. 040 488 6240.
 
Kokemäen kaupunki on vanhusvoittoinen ja tämän johdosta kotihoidon palveluiden painopiste on ikäihmisten palveluiden järjestämisessä. Myös vammaiset, pitkäaikaissairaat ja lapsiperheet voivat saada palveluita.

Kokemäen kotihoidossa toimii 4 tiimiä: Kauvatsa, Salavatalot, pohjoinen ja etelä.

Kotihoito on hoiva- ja huolenpitotyötä asiakkaan kotona. Kotihoidon hoitajien ensisijaisena tehtävänä on huolehtia asiakkaan arjessa selviytymisestä ja perushoidosta. Palvelumuotoja ovat mm. avustaminen ruokailussa, henkilökohtaisen hygienian hoidossa, lääkehuollossa, kuntoutumisessa, liikkumisessa, asioinnissa ja mahdollisuuksien mukaan ulkoilussa. 

Kotihoitoon kuuluu myös kotisairaanhoidon palvelut.
 
Asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja tukevan kotihoidon palvelujen tavoitteena on turvata asiakkaan selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään. Kotona asumista tukevat kotihoidon lisäksi tukipalvelut esim. ateria, - kylvetys, pyykki, - ja turvapuhelinpalvelut.
 
Kotihoitoa on mahdollisuus saada myös tilapäisesti silloin, kun henkilö sairauden, vamman tai elämäntilanteen vuoksi on estynyt itse tai läheistensä avustamana suoriutumaan päivittäisistä toimistaan. Kotihoitoa voi tarvittaessa saada päivittäin klo 7.30 - 21.30 välisenä aikana.

Perheet voivat saada kotihoitoa tilapäisesti silloin, kun perheessä on kriisitilanne tai muu tuen ja avun tarve tai lapsi tai perheen huoltaja on sairaana. Perheessä työskennellessään kodinhoitajan ensisijaisena tehtävänä on turvata lasten hoito ja hyvinvointi.
 
Tarvittaessa kotihoidon työntekijät ohjaavat asiakkaita ja omaisia muiden palvelutuottajien ja järjestöjen piiriin.

Asiakasmaksut
 
Tilapäisestä kotipalvelusta peritään 1.4.2018 alkaen 12 €/käynti, jos käyntejä 1/vrk tai 20 €/vrk, jos käyntejä 2 tai enemmän. 
 
Säännöllisesti kotona annettavasta palvelusta peritään asiakasmaksu, mikä määräytyy asiakkaan/ asiakasperheen bruttotulojen, perhekoon sekä palvelujen määrän mukaan.
Säännöllisestä kotihoidosta on kyse silloin, kun kotipalvelun ja/ tai kotisairaanhoidon työtekijä käy asiakkaan luona vähintään kerran viikossa.