Ikäihmisten palvelut

 Ikäihmisten palvelujen tavoitteena on tukea ikäihmisten asumista omissa kodeissaan toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta ja tarjota laadukasta hoivaa, kun kotona asuminen ei palveluidenkaan turvin ole enää mahdollista. Palvelujen tehtävänä on aina tukea ikääntyneen asukkaan omia voimavaroja. Heille suunnattuja palveluja ovat tukipalvelutkotihoito, omaishoidontuki sekä palveluasuminen.

Mikäli tiedät iäkkään henkilön, joka on/vaikuttaa olevan ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, voit tehdä hänestä ilmoituksen. Tulosta ilmoitus täältä. Ilmoituksen voit palauttaa Palvelukeskus Henrikinhoviin, Iltarusko 1, 32800 Kokemäki.

Ikääntyneille tarkoitettujen sosiaalipalveluiden odotusajat

Ikäihmisten palveluoppaasta löytyvät ikäihmisille suunnattuja palveluja yhteystietoineen. Oppaan saa Palvelukeskus Henrikinhovista ja sen voi tulostaa myös tästä. Omaisen hyvinvointiopas on tulostettavissa tästä.

Ikäihmisten palveluista vastaa

vanhuspalvelupäällikkö Kirsi-Marja Polo

puh. 040 488 6296

Kokemäen kaupungin ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2016-2025