Tekninen osasto / ympäristötoiminnot

YMPÄRISTÖ: Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä  (203 kB)
YMPÄRISTÖ:Täyttöohje vesijohto- ja viemäriverkoston vapautushakemukseen  (170 kB)
YMPÄRISTÖ: RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUPAHAKEMUS, pdf  (184 kB)
YMPÄRISTÖ: NAAPURIEN SUOSTUMUS RAKENTAA LÄHEMMÄKSI RAJAA  (532 kB)
YMPÄRISTÖ: RAKENNUS- JA TOIMENPIDELUPAHAKEMUS, täytettävä lomake  (144 kB)
YMPÄRISTÖ: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENNUSTAPASELOSTUS  (1.6 MB)
YMPÄRISTÖ: NAAPURIEN SUOSTUMUS, RAKENNUS-/TOIMENPIDELUPA  (594 kB)
YMPÄRISTÖ: RAKENNUSTYÖMAIDEN PURKUJÄTEILMOITUS  (77 kB)
YMPÄRISTÖ: PURKAMISLUPAHAKEMUS /- ILMOITUS  (75 kB)
YMPÄRISTÖ: RAKENNUSTYÖMAAN TARKASTUSLISTA  (11 kB)
YMPÄRISTÖ: MAA-AINESLUPAHAKEMUS  (158 kB)
YMPÄRISTÖ: Maa-aineslupa selvitys naapurien kuulemiseksi  (162 kB)
YMPÄRISTÖ: Maisematyölupahakemus  (30 kB)
YMPÄRISTÖ: TILAPÄISMELUILMOITUS  (50 kB)
YMPÄRISTÖ: LANNAN AUMAUSILMOITUS  (130 kB)
YMPÄRISTÖ: Esiselvitys maalämmön lämmönkeruujärjestelmän rakentamisesta  (128 kB)
YMPÄRISTÖ: Maisematyöluvan hakuohje 2017  (190 kB)
YMPARISTO, Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu  (128 kB)
YMPÄRISTÖ: Vastaavan työnjohtajan hakemus  (232 kB)
YMPÄRISTÖ: Rakennushankeilmoitus (RH1)  (174 kB)
YMPÄRISTÖ: Huoneistotiedot lomake (RH2)  (81 kB)
YMPÄRISTÖ: Rakennusvaiheilmoitus lomake (RH5)  (56 kB)
Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus 2017.pdf  (1.6 MB)
YMPÄRISTÖ: Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9)  (85 kB)
YMPÄRISTÖ: Hakemus vähäiseen puiden kaatamiseen  (27 kB)