Perhepäivähoito

 

Perhepäivähoitoa järjestetään Kokemäellä perhepäivähoitajan omassa kodissa, lapsen omassa kodissa ja ryhmäperhepäivähoitona.

Lapsen kotona järjestetään päivähoitoa, mikäli hoidettavien lasten määrä on vähintään kolme tai perheessä on erityistä hoitoa tai tukea tarvitseva lapsi tai koululainen

Perhepäivähoitajalla voi olla hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien samanaikaisesti enintään neljä alle kouluikäistä lasta sekä yksi esiopetuksen osapäivähoitoa tarvitseva lapsi.

Toiminta-ajatus:

  • perhepäivähoito on kasvu- ja oppimisympäristöltään turvallinen, kiireetön ja yhteistyöhön kykenevä
  • kodin arki toimii lapsille mallina

Perhepäivähoidosta vastaa varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Hanhilahti, puh. 040 4886 227, sähköposti riitta.hanhilahti(a)kokemaki.fi

 
YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO

Yksityisen päivähoidon tukea maksetaan alle kouluikäisen lapsen hoidosta vanhempien osoittamalle päivähoidon tuottajalle, joka on tehnyt tarvittavan ilmoituksen toiminnastaan kunnalle.

Yksityinen perhepäivähoito on kunnan valvomaa.

Perhe hakee yksityisen hoidon tukea Kansaneläkelaitokselta.

Yksityisen hoidon tukena voidaan maksaa hoitorahaa ja hoitolisää kustakin alle kouluikäisestä lapsesta. Hoitolisä on tulosidonnainen ja sen määrä riippuu perheen koosta.

Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, perhe voi valita joko yksityisen- tai kotihoidon tuen.