Erityisvarhaiskasvatus

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 20.1.2015 varhaiserityiskasvatuksen käsikirjan, Tukevalla polulla, kokeiluversion. 

Erityisvarhaiskasvatus on osa varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää ja sen tehtävänä on auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsen kasvuun, kehitykseen ja / tai oppimiseen liittyy pulmia, joihin tarvitaan tukea. Tuen tarve arvioidaan yhdessä huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa kasvatuskumppanuutta toteuttaen.
 
Tukea tarvitsevat lapset sijoitetaan päiväkotien lapsiryhmiin ja perhepäivähoitoon. Tarvittaessa ryhmäkokoa pienennetään ja päiväkodeissä lapsen arjen sujumista helpottaa ryhmäavustajan apu ja tuki.

Suunnitelma tuen tarpeesta laaditaan aina lapsen varhaiskasvatussuunnitelman liitteeksi yhteistyössä lapsen vanhempien, päivähoitohenkilökunnan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja lasta hoitavien asiantuntijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävänkuvaan kuuluu yhdessä huoltajien ja ammattihenkilöiden kanssa ennalta ehkäistä, havaita ja kuntouttaa erilaisia lapsen kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen liittyviä viivästymiä ja häiriöitä. Lisäksi tyhön kuuluu varhaiskasvatuksen työntekijöiden koulutusta ja konsultaatiota.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu myös erityisvarhaiskasvatuksen koordinointiin ja kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Soili Lamminmäki
Puh. 040 4886 274
sähköposti: etunimi.sukunimi(a)kokemaki.fi