Varhaiskasvatus

 

 

 

 

 

  "Tärkeää on leikin taika, siihen varataan aika. Leikkien opin elämään, kaikenlaista tekemään".

 

 
 

 

 Kokemäen varhaiskasvatuksen tavoitteena on luoda lämmin, rauhallinen, turvallinen ja lapsia kiinnostava kasvu- ja oppimisympäristö, jossa on tilaa leikille. Hyvä hoitosuhde onnistuu vanhempien ja henkilökunnan yhteistyönä.
 

Varhaiskasvatuspäälliköllä on kokonaisvastuu  koko varhaiskasvatuksen henkilöstöasioista, varhaiskasvatuksen hallinnosta, erityisvarhaiskasvatuksesta,  perhepäivähoidosta ja kouluilla annettavasta esiopetuksen ulkopuolisesta varhaiskasvatuksesta, puh. 040 4886 227.

Päivähoitosihteeri  hoitaa varhaiskasvatuksen laskutuksen ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyvät asiat, puh. 040 4886 230.

Päivähoitohakemus ja tuloselvityslomake.

Lisätietoja varhaiskasvatusmaksuista

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen