Lisätietoa

Lukiotiedotteita jaetaan usean kanavan kautta. Tärkein tiedotuskanava on ryhmän ohjaustuokio (ROT), mutta sitä täydennetään Wilmalla, ilmoitustauluilla, kuulutuksilla ja jaettavilla tiedotteilla. Tässä jaettavat tiedotteet on saatavissa myös lukion kansliasta tai "käytävän" lokerikosta.

Lukion kurssit ja kirjat

Lukiossa noudatetaan seuraavan kolmen vuoden ajan sekä vanhaa että vuonna 2016 käyttöön otettua uutta opetussuunnitelmaa. Opiskelijan tulee huomioida tämä suunnitellessaan opintovuottaan. Uuden opetussuunnitelman kursseilla käytetään eri oppikirjoja kuin vastavilla vanhan opetussuunnitelman kursseilla. Kurssisisällöt ja kirjalistat ovat opetussuunnitelmien mukaisesti eri tiedostoissa, jotta virheiltä vältyttäisiin.

Kurssitarjotin, kurssikuvaukset ja kirjalistat on tallennettu tänne pdf-muodossa. Pdf-tiedosto aukeaa kaikilla tietokoneilla, joihin on asennettu Adobe Reader.

Kurssitarjotin

Vanhan opetussuunnitelman kurssikuvaukset vuodelle 2017 - 2018 (pdf)
Uuden opetussuunnitelman kurssikuvaukset vuodelle 2016 - 2017 (pdf)

Vanhan opetussuunnitelman kirjalista vuodelle 2017 - 2018 (pdf)
Uuden opetussuunnitelman kirjalista vuodelle 2017 - 2018 (pdf)

Kurssien suorittaminen

Kurssit tulee pääsääntöisesti suorittaa käymällä oppitunneilla ja antamalla osaamisestaan näyte (koe). Joskus se ei onnistu ja siksi joitakin kursseja voi suorittaa itsenäisesti. Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa selvittää, onko itsenäinen suoritus kyseisellä kurssilla mahdollinen. Hakemuksella selviää, onko se sinulla mahdollinen. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti joko osittain tai kokonaan. Osittain suorittaminen tarkoittaa tunnilla käymistä opettajan kanssa sovitulla tavalla, mutta suoritukseen sisältyy myös runsaasti omatoimista opiskelua. Täytä oheisen lomakkeen oppilasosa ja ota yhteyttä opettajaan. Tulosta: Itsenäinen suoritus (pdf)

Kesäyliopistoissa tai toisessa oppilaitoksessa voi suorittaa kursseja, jotka voidaan lukea hyväksi tai sillä voidaan korvata lukion omia kursseja. Vaikka käydyt opinnot eivät vastaisikaan täysin lukion kurssia, voidaan lisätehtävillä tai loppukokeella siihen päästä. Täytä oheinen lomake ja tuo se opettajalle keskustelun pohjaksi. Hän arvioi vastaavuudet ja ehdottaa täydennyksiä, jos niitä tarvitaan. Tulosta: Hyväksilukuanomus (pdf)

Jos olet ilmoittautunut kurssille, jota et jostakin syystä haluaisi käydä, voit yrittää peruttaa sen tai vaihtaa sen toiseen. Tälle on oma hakemus. Tulosta:  Kurssin vaihtaminen (pdf)

Poissaolot

Tulevan pitkän poissaolon voi anoa opettajalta (enintään 3 vrk) tai rehtorilta (yli 3 vrk). Oppilaan tulee täyttää oheinen lomake ja palauttaa se rehtorille/opettajalle allekirjoitettuna. Virallisen päätöksen jälkeen poissaoloon on oikein lupa. Tulosta: Poissaoloanomus (pdf)

Etukäteen ilmoittamattomat poissaolot huoltajat vahvistavat suoraan Wilmaan kolme vuorokauden kuluessa. Ellei Wilman käyttö jostakin syystä onnistu, voi poissaoloselvityksen toimittaa myös paperilla. Selvitys tulee olla huoltajan allekirjoittama. Huomaa, että myös viranomaisen vahvistama selvitys voi olla pätevä (esim. lääkärin todistus). Tulosta: Poissaoloselvitys (pdf)