Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkko 1.1.2014. Grafiikka: Kokemäen kaupunki, yhdyskuntaosasto.

Tietoa keväällä 2014 toteutetusta perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä, "kouluverkkoselvityksestä"

Kokemäen kaupunki selvitti vuoden 2014 kevään aikana sitä, millaisella palveluverkolla Kokemäen kaupungin perusopetus olisi tulevina vuosina mahdollista järjestää. Palveluverkkoselvityksessä tarkastellaan ja kuvataan perusopetuksen palveluverkon nykytila ja tulevaisuuden kehittämisvaihtoehdot. Selvitys valmistui 5.5.2014 (päivitys 7.5.2014, versio 1.1.).

Tälle sivulle on koottu selvitystyöhön liittyvä keskeinen materiaali. Palveluverkkoselvityksen selvittäjänä on toiminut Jarno Moisala.


Palaute liittyen palveluverkkoselvitykseen ja sen kehittämisvaihtoehtoihin 1-4

Kokemäen kaupunginhallitus päätti 12.5.2014 § 125 pyytää hallintolain 34 ja 42 §:n tarkoittamalla tavalla mielipiteitä tai selityksiä perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä ja sen kehittämisvaihtoehdoista 1-4. Mielipiteitä tai selityksiä pyydetttiin kaikilta sellaisilta henkilöiltä tai yhteisöiltä, jotka haluavat asiassa lausunnon antaa.

Määräaika kirjallisten mielipiteiden tai selitysten esittämiselle päättyi 27.5.2014 klo 12.00. Saapuneet mielipiteet ja selitykset liitetään osaksi perusopetuksen palveluverkkoselvitystä ja ne ovat kaupungin luottamushenkilöiden käytettävissä palveluverkkoa koskevia päätöksiä tehtäessä. Ne ovat myös tutustuttavissa tällä sivulla, kts. alla.


Perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2014-2030

Perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2014-2030, versio 1.1. (pdf-tiedosto)


Selvityksen valmistelumateriaali

Esitys mielipiteiden esittämiselle tarkoitetussa tilaisuudessa 19.5.2014 (pdf-tiedosto)
Kuulutus koskien kutsua perusopetuksen palveluverkkoselvitystä ja sen kehittämisvaihtoehtoja 1-4 koskevien mielipiteiden esittämiselle tarkoitettuun tilaisuuteen 19.5.2014 sekä koskien lausuntopyyntöä perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä ja sen kehittämisvaihtoehdoista 1-4, määräaika 27.5.2014 klo 12
(pdf-tiedosto)
Esitys tiedotustilaisuudessa henkilöstölle ja yleisölle 7.5.2014 (pdf-tiedosto)
Kutsu tiedotustilaisuuteen 7.5.2014 (pdf-tiedosto)
Esitys kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 15.4.2014 Esityksestä on poistettu ei julkisena -asiana alustavat säästölaskelmat sekä verkon kehittämisvaihtoehdot, jotka julkaistaan selvityksen yhteydessä. (pdf-tiedosto)
Kooste kysymyksistä ja vastauksista koulutilaisuudessa Korkeaojan koululla 4.4.2014 (pdf-tiedosto)
Kooste kysymyksistä ja vastauksista koulutilaisuudessa koulukeskuksen auditoriossa 3.4.2014 (pdf-tiedosto)
Palveluverkkoselvityksen aikataulusuunnitelma 4.4.2014 (pdf-tiedosto)
Esitys palveluverkkoselvityksen koulutilaisuudessa Korkeaojan koululla 4.4.2014 (pdf-tiedosto)
Esitys palveluverkkoselvityksen koulutilaisuudessa koulukeskuksen auditoriossa 3.4.2014 (pdf-tiedosto)
Kutsu koulutilaisuuksiin 3.4.2014 ja 4.4.2014 (pdf-tiedosto)
Esitys kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 18.3.2014 (pdf-tiedosto)
Esitys kuntalaisinfossa 27.2.2014 koulukeskuksen auditoriossa (pdf-tiedosto)
Kuntalaisinfossa 27.2.2014 jaettu kyselylomake (pdf-tiedosto)


Taustamateriaali

Kokemäen opetustoimen historiaa vuoteen 1996 saakka, käsin päivitetty vuoteen 2009 saakka (pdf-tiedosto)
Kokemäen koulutoimen kouluverkkoselvitys 30.11.1999
(pdf-tiedosto)
Koululautakunnan ehdotus 17.4.1985 peruskoulujen saneeraussuunnitelmaksi ja koulurakentamisohjelmaksi vuosille 1985-1989 (pdf-tiedosto)
Koululautakunnan ehdotus 5.4.1984 peruskoulujen saneeraussuunnitelmaksi ja koulunrakentamisohjelmaksi vuosille 1984-1988 (pdf-tiedosto)
Koulusuunnittelutoimikunnan esitys 24.5.1983 Kokemäen kaupungin tarkistetuksi koulusuunnitelmaksi vuosille 1983-1990 (pdf-tiedosto)
Koululautakunnan ehdotus 13.4.1983 peruskoulujen saneeraussuunnitelmaksi ja koulunrakentamisohjelmaksi vuosille 1983-1988 (pdf-tiedosto)
Koululautakunnan ehdotus 15.4.1982 peruskoulujen saneeraussuunnitelmaksi vuosille 1982-1987 (pdf-tiedosto)
Koululautakunnan ehdotus 19.3.1981 peruskoulujen saneeraussuunnitelmaksi vuoksille 1981-1986 (pdf-tiedosto)
Peruskoulujen saneeraustoimikunnan selvitys 1979 Kokemäen kaupungin peruskoulujen saneeraussuunnitelmasta vuosille 1979-1986 (pdf-tiedosto)

- -

Kuntaliiton muistio 10.7.2012 koskien päätöksentekomenettelyä kouluverkon muutoksissa (pdf-tiedosto)
- Muistion liite koskien yhteistoimintamenettelyä kouluverkon muutoksissa (pdf-tiedosto)