Koululaisten iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminnan hakemuslomake, alennetun maksun hakemuslomake

Kokemäen kaupungin iltapäivätoiminnan linjaukset (Sivistyslautakunta 17.10.2017 § 31).

 

Kokemäellä koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään 1. ja 2. luokan oppilaille ja iltapäivätoimintaa 1.- 4. luokkien erityisoppilaille. Iltapäivätoimintaa järjestetään tulevana toimintakautena Lähteenmäen, Tulkkilan ja Tuomaalan kouluilla. Iltapäivätoimintaa järjestetään klo 16.30 asti. Toimintaa järjestetään koulujen työpäivinä, ei lauantaisin. Koulujen loma-aikoina ei iltapäivätoimintaa järjestetä. Iltapäivätoiminnan maksu sisältää toiminnassa tarvittavat materiaalit, välipalan ja vakuutuksen. Iltapäivätoiminnan maksut ovat 1-10 päivää/kk 60 e/kk ja yli 10 päivää/kk 120 e/kk.

 

Iltapäivätoiminnan tulee muodostaa lapselle ehyt ja monipuolinen kokonaisuus, jonka tulee tarjota mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen, esteettisiin kokemuksiin sekä liikkumiseen ja ulkoiluun. Tärkeää on myös oppilaan oma toiminta, rentoutuminen ja lepo.

Iltapäivätoiminnan lähtökohtana on tarjota turvallinen kasvuympäristö lapsille koulupäivän jälkeen. Toiminnassa tarjotaan lapsille monipuolista ja virkistävää ohjattua toimintaa. Lapsi saa iltapäivällä välipalan. Koululaisilla on mahdollisuus tehdä läksyt iltapäivätoiminnassa, jos vanhemmat ja koululainen haluavat. Lupa kysytään toiminnan alkaessa. Vanhempien vastuulla on tarkastaa läksyt sekä lukuläksyjen että tekemättä jääneiden tehtävien tekeminen kotona. Iltapäivätoiminnassa on samat järjestyssäännöt kuin koulussa, lisäksi jokainen kerhon ohjaaja laatii yhdessä lasten kanssa oman kerhon pelisäännöt.

 

Koululaisten iltapäivätoiminnan hyvinvoinnin ja turvallisuuden lähtökohtana on aikuisten eli vanhempien, iltapäivätoiminnan ohjaajien ja opettajien välinen toimiva tiedonkulku. Tieto voi liittyä moniin asioihin; lasten allergioihin, erityistarpeisiin esim., jos lapsella on erityisen tuen lausunto, erityisiin tapahtumiin kotona, koulussa ja iltapäivätoiminnassa tai esimerkiksi lapsen kotiinlähtöön iltiksestä. Muistattehan ilmoittaa lapsenne iltikseen osallistumispäivät tai poissaolot koko toiminnan ajan. Ilmoitus tapahtuu helposti esim. tekstiviestillä. Huom! Ohjaajien vastuu lapsista! Edellä mainitut tärkeät tiedot on hyvä kulkea puolin ja toisin, jotta lapsen päivä kokonaisuudessaan sujuu turvallisesti ja mukavasti. Ohjaajia sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Iltapäivätoiminta perustuu ja pohjautuu vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan. Jokaisessa ryhmässä on käytössä kapungin yhteinen toimintasuunnitelma sekä ryhmän oma suunnitelma, johon on koottu myös huoltajien ja lasten toiveita toiminnasta. Toimintasuunnitelma hyväksytään lautakunnassa joka syksy.  Toimintasuunnitelma on nähtävillä jokaisen ryhmän ilmoitustaululla.

 

Iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen on sitovaa koko lukuvuodeksi. Jos lapsenne lopettaa iltapäivätoiminnan kesken toimintavuoden, on sopimuksen irtisanominen tehtävä aina kirjallisesti, irtisanomislomakkeita saa iltapäivätoiminnan ohjaajilta tai kaupungin kotisivuilta (www.kokemaki.fi).

 

Täyttäkää oheinen lapsenne esitietolomake ja palauttakaa se iltapäivätoiminnan ohjaajalle, kun lapsenne aloittaa toiminnan. Lapsenne iltapäivätoimintaa koskevat kysymykset sovitaan ryhmän iltapäivätoiminnanohjaajan kanssa.

 

 

Lisätietoja antaa koulun rehtori; etunimi.sukunimi(at)kokemaki.fi. 

 

Iltapäivätoiminnan laskutukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä päivähoitosihteeri Heli Kaijaan puh. 040 488 6230.

 

Yhteystiedot ja ryhmien ohjaajat:

Koulu Puhelinnumero Ohjaajat
Lähteenmäki

  040 488 6112 

 Minna Peltonen, Anu Salonen

Tulkkila

 040 488 6166

 Riikka Puolakka, Jaana Hellemaa, Eija Laine, Katariina Laine

Tuomaala 040 488 6185 Sari Kivelä, Liisa Valli