Esi- ja perusopetuksen asiakastyytyväisyyskyselyt

Perusopetuslain 21 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta. Kokemäellä yksi arvioinnin muoto on asiakastyytyväisyyttä kartoittavat kyselyt. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden huoltajille kysely tehdään pääsääntöisesti joka toinen vuosi.