Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki
Postiosoite:PL 27, 32801 Kokemäki
Sähköpostietunimi.sukunimi@kokemaki.fi

 
Ympäristösihteeri Matti Forsman 
Ympäristösihteeri on paikalla sovitusti. Tapaamiset sopimuksen mukaan.

 

Toimistosihteeri Erja Saarinen
puh. 040 488 6202

 

 

Ajankohtaista ympäristönsuojelusta 

       Haja-asutusalueen talousjätevesien käsittelyn muuttuneet säännökset, Kuntakirje 3.4.2017  

 

Kierrätyskeskus

Kierrätyskeskus sijaitsee osoitteessa Kilkunkatu 10.
puh. 040 488 3949 

Kierrätyskeskus ottaa vastaan mm.
- käyttökelpoista ja ehjää kodin tavaraa, esimerkiksi huonekaluja, astioita ja kirjoja
- vaatteita ja kenkiä
- polkupyöriä, lastenvaunuja, urheiluvälineitä
- toimivia kodin pienkoneita ja -laitteita

Kierrätyskeskuksen tarkoituksena on edistää tavaran kierrätystä ja uudelleen käyttöä. Voit tuoda tavaraa, joka on sinulle ylimääräistä tai tarpeetonta ja hakea tarvitsemaasi maksutta

Avoinna:  Ma-ke 9– 15, to 10 - 18 ja pe 9 - 14

 

Jätehuolto

ks.  Tekninen toimisto

Porin seudun jätelautakunnan alueen jätehuoltomääräykset .2016 voimaan 1.1.2016 alkaen
Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pori, Siikainen ja Ulvila
-jätehuoltomääräysten yleinen osa

Jäteneuvonta Porin ympäristövirastossa


Jätevaakku-lehti 2018


Jätevaakun lajitteluapu


Vaarallisten jätteiden vastaanotto

Vaarallisia jätteitä (ongelmajätteitä) otetaan vastaan Kokemäen paloasemalla (ks. tekninen toimisto)

 

Haja-alueiden jätevesien käsittely

Uusi asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla  157/2017

Jätevesineuvontaa Satakunnassa Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood Kehittämisyhdistys ry

Lisätietoja: ymparisto.fi/hajajatevesi

Lomakkeet

  • Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohje (lomake ja ohjeet ) ympäristö.fi
    Laaditaan viemäriverkon ulkopuolella sijaitsevasta kiinteistöstä. Selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohje säilytetään kiinteistöllä ja esitetään tarvittaessa valvontaviranomaiselle.
     
  • Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus
    (täytetään toimenpidelupahakemuksen liitteeksi, kun rakennetaan uusi järjestelmä tai muutetaan vanhaa järjestelmää)
     

Oppaat

 

Ympäristölupamenettely

Miten ympäristölupaa haetaan hakemuslomake ja ohjeet (ymparisto.fi)
 

Rekisteröintimenettely

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvasivat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta 1.6.2010 alkaen. Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. 
Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteröinnistä peritään maksu.
Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.
 
Ympäristöhallinnon verkkosivuilta lisää ohjeita ja lomakkeita
 
 

Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistaminen

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen, ilmoituskaavake ja ohje (ympäristö.fi)

Tilapäismeluilmoitus

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 118 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Kirjallinen ilmoitus tulee tehdä Kokemäen kaupungin ympäristönsuojelusihteerille viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Ohjeita ja lomake (ympäristö.fi)

 

 Aumausilmoitus eli lannan patterointi

- Orgaanisia lannoitevalmisteita ja kuivalantaa voidaan varastoida pellolla aumassa ns. työteknisistä tai hygienisistä syistä. Liian pienet tai puutteelliset lantalat eivät ole hyväksyttävä syy patteroida lantaa pellolla. 
- Lantapatteri voi olla pellolla enintään vuoden sen perustamisesta.
- Patterista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Patteri ei myöskään saa sijaita pohjavesialueella eikä tulvanalaisella alueella.
- Patteri on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa.
- Patteria ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta. Etäisyys ojaan tulee olla yli 5 m.

Perustaminen
- Patterin pohjalle levitetään vähintään 20 cm nestettä sitova kerros esim. turvetta.
- Patteri tulee peittää tiiviillä peitteellä.
- Patterin tekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Lannoitteiden levitysajankohta
Lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita ei saa levittää pellolle marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Kiellosta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun tilanteessa, jossa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisista sääoloista johtuen. Poikkeuksellisena sääolona pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden ja runsaiden sateiden sekä vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen lokakuun loppuun mennessä.

Ilmoitus
Mikäli lantaa joudutaan poikkeuksellisesti varastoimaan aumassa, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 päivää ennen patteroinnin aloittamista. Myös lannan luovuttamisesta tehdään vastaava ilmoitus.

Ilmoituslomake lannan aumaukseen sekä lannan levitykseen poikkeustilanteessa