Tontti- ja maakaupat

Kaupungilla on myynnissä sekä teollisuus- että asuinrakennustontteja.

Teollisuustonttien myyntiä koskevista neuvotteluista voi sopia maankäyttöinsinööri Reima Katajamäki, puh. 040 488 6210 kanssa. Tontteja on tarjolla mm. Suokkaan teollisuusalueella.


Kaupungin omakotitalo- ja rivitalotontit löydät tästä Tonttitorilta .

Rivitalotontteja on Rantavuolteen, Kaupunginmustalan, Järvimutkalan, Penttilänniemen ja Teljäportin  alueella.

Omakotitontin hinnasta myönnetään lapsiperheellisille alennusta lasten lukumäärän mukaan.

Vesi- ja viemäröintiliittymistä lisätietoa antaa Kokemäen Vesihuolto Oy
puh. 040 488 6203. Kiinteistöjen liittämis- ja maksuperusteet
Sähköliittymistä saa tietoja Kokemäen Sähkö Oy:n toimistosta puh. (02) 838 6250
Kaukolämpöliittymistä antaa tietoja Kokemäen Lämpö Oy puh. 0207 209 900
 

Kaupungin maa-alueitten myynnistä vastaa maankäyttöinsinööri Reima Katajamäki, puh. 040 488 6210. 
Lainvoimaisuus- ja etuosto-oikeustodistuksia voi kysyä kiinteistörekisterinhoitajalta, puh. 040 488 6214.

Kiinteistönmuodostus

Kiinteistönmuodostuksesta asemakaavoitetulla alueella huolehtii maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri. Kiinteistörekisterin pitäjänä toimii kiinteistöinsinööri, joka on Harjanvallan kaupungingeodeetti. Kiinteistön omistaja voi hakea kiinteistötoimitusta ympäristötoimistosta saatavalla hakemuslomakkeella. Määräalan osalta erottaminen tulee vireille lainhuudon myöntämisen jälkeen. Lainhuutoa haetaan maanmittauslaitokselta. Maanmittauslaitokselta tulee ilmoitus annetusta lainhuudosta kaupungille. Ilmoitus käynnistää tontinlohkomistoimituksen. 

Kiinteistötoimituksista sekä kaavoitettujen kiinteistörekisteriin merkittyjen tonttien asiakirja- ja kiinteistörekisteriotteet saa kiinteistörekisterinhoitajalta puh. 040 488 6214. 

TAKSA