Rakennusluvat

Rakennuslupa vaaditaan:

  • kaikille uudisrakennus- ja laajennushankkeille 
  • kaikkiin tulisijallisiin rakennuksiin
  • rakennuksen korjaus- tai muutostöihin, joilla ilmeisesti on vaikutusta rakennuksen käyttäjän turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen  muuttamiseen.

Rakennuslupa-asioissa neuvonnasta ja valvonnasta huolehtii rakennustarkastaja.

Hakijan tulee rakennuslupahakemuksen johdosta kuulla naapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisen ja vastapäisen kiinteistöjen omistajat ja haltijat. Selvitys kuulemisesta on liitettävä hakemukseen kunkin naapurin osalta. Kuulemisen suorittaa hakija pääsääntöisesti itse. Rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen tarvittaessa hakijan pyynnöstä hintaan 30 e/naapuri. Mikäli toimenpide ei vaikuta naapurin oloihin kuuleminen voidaan jättää ilmeisen tarpeettomana suorittamatta.

Rakennusluvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat 
Rakennuslupahakemus (pdf) , täytettävä lomake (doc) 
Naapurien suostumus-lomake (napurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa tai haltijaa)
Naapurin suostumus rakentaa lähemmäksi rajaa
Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus  (pdf)

Rakennushankeilmoitus (RH-1) 
Asuinhuoneistot -lomake (RH2) 
Rakennusvaiheilmoitus -lomake (RH5)
Rakennustyömaan tarkistuslista
Vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan hakemus/ilmoitus 

 

Ohjeet:

Kokemäen kaupungin rakennusjärjestys
Rakennustarkastajan ohjeet rakennusluvan saajille
Jätevesiopas

Kokemäen Vesihuolto Oy - liittyminen vesijohtoon, jätevesi- tai hulevesiviemäriin