Rakennusluvan hakeminen 

Rakennuslupa vaaditaan:

  • kaikille uudisrakennus- ja laajennushankkeille 
  • kaikkiin tulisijallisiin rakennuksiin
  • rakennuksen korjaus- tai muutostöihin, joilla ilmeisesti on vaikutusta rakennuksen käyttäjän turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen  muuttamiseen.

Rakennuslupa-asioissa neuvonnasta ja valvonnasta huolehtii rakennustarkastaja.

Hakijan tulee rakennuslupahakemuksen johdosta kuulla naapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisen ja vastapäisen kiinteistöjen omistajat ja haltijat. Selvitys kuulemisesta on liitettävä hakemukseen kunkin naapurin osalta. Kuulemisen suorittaa hakija pääsääntöisesti itse. Rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen tarvittaessa hakijan pyynnöstä hintaan 30 e/naapuri. Mikäli toimenpide ei vaikuta naapurin oloihin kuuleminen voidaan jättää ilmeisen tarpeettomana suorittamatta.

 

Lupahakemus tulee ensisijaisesti tehdä sähköisesti. Tämä nopeuttaa luvan käsittelyä.

Sähköinen rakennuslupahakemus:   https://www.lupapiste.fi/

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Suunnitelmat voidaan valmistella sähköisesti yhdessä eri viranomaisten ja rakennushankkeen ammattilaisten kanssa.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

 Lupapisteen prosessikaavio

Lupapisteen käyttö pähkinänkuoressa:

1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.
2. Hakemuksen tai kyselyn luominen: Valitse hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset joko tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.
3. Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle ”Osapuolet”-välilehdeltä. Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle ja täten säästytään turhalta näpyttelyltä. Huomiothan, että mikäli hankkeellesi vaaditaan pääsuunnittelija, vastaa hän pääsääntöisesti hankkeen edistämisestä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä.
4. Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana.
4. Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen ”Keskustelu”-ikkunan kautta.
5. Jätä hakemus eteenpäin viranomaiselle ”Hakemuksen jättäminen” -välilehdeltä.

 

Otamme vastaan toistaiseksi myöskin paperisia hakemuksia liitteineen, mutta kirjaamme kaikki hakemukset sähköiseen järjestelmään ja muutamme liitteet sähköiseen muotoon. Hakemusten kirjaamisesta ja liitteiden skannauksesta perimme voimassa olevan taksan mukaisen maksun..

Hakemus tulee olla rakennuspaikan haltijan allekirjoittama. Mikäli rakennuspaikan haltijoita on useita, tulee heidän kaikkien allekirjoittaa hakemus, elleivät he ole antaneet allekirjoittajalle valtakirjaa.

 Rakennusluvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat 
Rakennuslupahakemus (pdf) , täytettävä lomake (doc) 
Naapurien suostumus-lomake (napurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa tai haltijaa)
Naapurin suostumus rakentaa lähemmäksi rajaa
Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus  (pdf)

Rakennushankeilmoitus (RH-1) 
Asuinhuoneistot -lomake (RH2) 
Rakennusvaiheilmoitus -lomake (RH5)
Rakennustyömaan tarkistuslista
Vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan hakemus/ilmoitus 

 

Ohjeet:

Kokemäen kaupungin rakennusjärjestys
Rakennustarkastajan ohjeet rakennusluvan saajille
Jätevesiopas

Kokemäen Vesihuolto Oy - liittyminen vesijohtoon, jätevesi- tai hulevesiviemäriin