Purkamisluvat ja- ilmoitukset

Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi (Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 § 1 mom.)

Lupaa ei tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana (Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 § 2 mom.)

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.(Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 § 3 mom.)

Lupahakemus ja ilmoitus tulee ensisijaisesti tehdä sähköisesti. Tämä nopeuttaa luvan käsittelyä.

Sähköinen rakennuslupahakemus:   https://www.lupapiste.fi/

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Suunnitelmat voidaan valmistella sähköisesti yhdessä eri viranomaisten ja rakennushankkeen ammattilaisten kanssa.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

 Lupapisteen prosessikaavio

 

Hakemuksen ja ilmoituksen mahdolliset liitteet (ei tarvita, jos hakemus tehdään Lupapiste-palvelussa)

Purkamislupahakemus/-ilmoitus  täytettävä pdf-lomake

Purkutyömaiden rakennusjäteilmoitus, täytettävä Kuntaliiton lomake

Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9) täytettävä lomake (suomi.fi)