Jätevesien käsittely

 

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa, jota haetaan rakennustarkastajalta.

 

Rakennusvalvonta muistuttaa, että pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sijaitsevien rakennusten jätevesijärjestelmän on täytettävä talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen  (157/2017) puhdistusvaatimukset  31.10.2019 mennessä.

 

Ranta- ja pohjavesialueiden ulkopuolella jätevesijärjestelmä kunnostaa, mikäli se ei täytä vaatimuksia, peruskorjauksen tai laajennuksen yhteydessä.

 

Lupahakemus tulee ensisijaisesti tehdä sähköisesti. Tämä nopeuttaa luvan käsittelyä.

Sähköinen toimenpidelupahakemus:   https://www.lupapiste.fi/

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Suunnitelmat voidaan valmistella sähköisesti yhdessä eri viranomaisten ja rakennushankkeen ammattilaisten kanssa.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

 Lupapisteen prosessikaavio

 

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus  täytettävä lomake