Rakennusvalvonta

Käyntiosoite:Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki
Postiosoite:PL 27, 32801 Kokemäki
  
Sähköpostietunimi.sukunimi(a)kokemaki.fi

Rakennusvalvonta hoitaa maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennusvalvontaviranomaiselle määrätyt tehtävät.

 

Vt. rakennustarkastaja Jesse Salmi
puh. 040 488 6200
·         rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupien käsittely
·         toimenpideilmoitusten käsittely
·         rakennustyön aikaiset valvontatarkastukset
·         rakennetun ympäristön valvonta
·         rakentamisen ohjaus ja neuvonta
 
 
Toimistosihteeri Erja Saarinen
puh. 040 488 6202
 
·         rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun asiakaspalvelutehtävät
·         arkistopalvelut
·         ympäristölautakunnan sihteerin tehtävät
·         laskutus