Osoitteet ja maanomistus

Osoitenumero annetaan kullekin asuin- ja vapaa-ajan rakennukselle.

Haja-asutusalueella oleville kiinteistöille on luotu oma osoitejärjestelmänsä, jossa osoitenumero perustuu matkan pituuteen tien 0-pisteestä lukien.

Taajama-alueen osoitejärjestelmässä osoitenumero annetaan juoksevana koskien kaavan mukaista tonttia, rakennuspaikkaa tai taajama-alueella sijaitsevaa kiinteistöä.

Osoitenimistöstä on saatavilla luettelo, joka kattaa molemmat osoitejärjestelmät.

Kaupungilla on yhteys kiinteistötietojärjestelmään, josta mm. kiinteistön omistaja-, rasite- ja rasitustiedot voidaan selvittää.

Otteita kiinteistötietojärjestelmästä sekä tietoa osoitenumeroinnista saa kiinteistörekisterinhoitajalta puh.  040 488 6214 tai paikkatietokäsittelijältä 040 488 6215.