Maa-aineksenotto

Pääsääntöisesti kaikkeen kaupalliseen kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tarvitaan lupa (määritellään tarkemmin maa-aineslaissa).

Kotitarveotosta tulee ottajan kuitenkin ilmoittaa valvontaviranomaiselle ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.

Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Maa-ainesasioiden neuvonnasta ja käytännön valvonnasta huolehtii ympäristösihteeri.

Ympäristösihteerin tehtäviä hoitaa oman virkansa ohella Huittisten ympäristösihteeri Matti Forsman, joka on Kokemäellä tavattavissa keskiviikkoisin ja torstaisin (tapaamiset sopimuksen mukaan) puh. 044 560 4350, sähköposti matti.forsman(at)kokemaki.fi

Lomakkeita (täytettäviä pdf-lomakkeita):
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen/-ja luvan jatkamiseksi
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Selvitys naapurien kuulemisesta maa-aineslupahakemuksen johdosta

Lomakkeita ja lisätietoja saa myös ympäristötoimiston toimistosihteeriltä puh. 040 488 6202.

Säädöksiä ja ohjeita:
Maa-aineslaki 555/1981 - ajantasainen lainsäädäntö
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamiseen
Ympäristöministeriön opas maa-ainesten ottamisesta "Maa-ainesten kestävä käyttö"
 

Maa-ainessuunnitelmat on tehtävä N2000 korkeuksilla 1.1.2014 alkaen.
Käytetty korkeusjärjestelmä on ilmoitettava suunnitelmissa 

 

Maksutaksa
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut -. taksa , joka on tullut voimaan 1.2.2016 alkaen