Kaavoitus

Maankäyttöinsinööri Reima Katajamäki
puh. 040 488 6210

Kartoittaja Simo Peltonen 
puh. 040 488 6213  

Kiinteistörekisterinhoitaja Anne Peltonen
puh. 040 488 6214

Paikkatietokäsittelijä Merja Moberg
puh. 040 488 6215

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(a)kokemaki.fi

Kaava-asiat

Kaupungin alueelle on hyväksytty yleiskaava sekä Sääksjärven alueelle rantojen käytön yleissuunnitelma. Pitkäjärven alueelle on vahvistettu osayleiskaava. Vuonna 2010 hyväksyttiin Kokemäenjoen rantaosayleiskaava Huittisten rajalta Kolsin voimalaitokselle sekä Kauvatsanjokivarren, Lievijärven ja Kuoppalanjoen osayleiskaava.

Kaupungin keskus-alue on suurelta osin asemakaavoitettu. Kaavoitusta ohjataan maankäyttö- ja rakennuslainsäädännöllä. Uutta asemakaavaa ja kaavamuutoksia laaditaan kaupungin kehityksen ja käytännön tarpeiden edellyttämässä laajuudessa. Vuonna 2010 aloitettiin keskustan osayleiskaavan laadinta.

Ranta-alueita on kaavoitettu ranta-asemakaavalla Kiettareenluodossa, Kiettareenhaarassa ja Vuorionsaaressa, Kuivasaaressa, Vitikkalansaaressa ja Ketolan alueella. Sääksjärven rannalla ranta-asemakaava on laadittu Hekuman alueelle, Honkiluotoon, Suutarinniemen alueelle, Hankiluotoon, Korpilahden alueelle ja Rissalan alueelle sekä Lievijärven rannalle Lievimetsän alueelle.

Rantakaavan tarpeellisuuspäätöksiä on useille ranta-alueille. Ranta-asemakaavan laatiminen on alueen maanomistajien asia ja ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunki.

Kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä osoitetaan alueen käyttötarkoitus ja siihen liittyvät rajoitukset, ohjeet ja velvoitteet. Kaavoitukseen liittyviä tietoja antaa maankäyttöinsinööri Reima Katajamäki, puh. 040 488 6210. 

KAAVOITUSKATSAUS 2018

TAKSA

 Kokemäen kaupungin maapoliittinen toiminta-ajatus