Energia- ja korjausavustukset

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. Avustuksia myöntää kunta, ARA tai Valtiokonttori avustuslajista riippuen.

Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:

- korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
- hissiavustus (uuden hissin asentaminen)
- esteettömyysavustus

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustukset myöntää ARA. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemukset jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Hae ARAlta korjausavustusta esite 2018