Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Sivuilta löydät  tietoa tarjolla olevista tonteista, kaavoituksesta, ympäristönsuojelusta, tiestöstä sekä muista asumiseen, rakentamiseen ja ympäristöön liittyvistä kaupungin tehtäväkenttään kuuluvista palveluista.

Sivuilla löydät lisäksi tarvittavat lupahakemukset ja muut aihealueen lomakkeet.
 

Asuminen ja rakentaminen sivuston sisältö:

KAAVOITUS- JA MITTAUSASIAT

Kokemäen kaupungin maapoliittinen toiminta-ajatus


RAKENNUSVALVONTA

 Muu asumiseen liittyvä sivuston sisältö:

ELÄINLÄÄKINTÄ / TERVEYSVALVONTA 

LAAJAKAISTA

TEKNINEN TOIMISTO

YMPÄRISTÖN SUOJELU