Kokemäen kaupungin tarjoamat palvelut

Sosiaalipalvelut

Sivuilta löydät tietoa Kokemäen kaupungin sosiaalipalveluista. Kokemäen kaupungin sosiaalipalvelut tarjoaa tukea eri elämänvaiheissa oleville kokemäkeläisille.

Terveyspalvelut

Kokemäen kaupunki on jäsenkuntana Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä. Sivuilta löydät tarvittavat yhteystiedot ja linkit terveyspalveluihin.

Vapaa-aika

Sivuilta löydät tietoa Kokemäen virkistys- ja harrastusmahdollisuuksista ja kaupungin tarjoamista vapaa-ajan palveluista. Aihealuita ovat kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasiat.

Kasvatus ja opetus

Sivuilta löydät tietoa Kokemäen kaupungin päivähoito- ja koulutusasioista aina päivähoidosta kansalaisopistoon. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa koulukuljetuksista sekä opetuksessa noudatettavista opetussuunnitelmista.

Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Sivuilta löydät  tietoa tarjolla olevista tonteista, kaavoituksesta, ympäristönsuojelusta, tiestöstä sekä muista asumiseen, rakentamiseen ja ympäristöön liittyvistä kaupungin tehtäväkenttään kuuluvista palveluista.

Maaseutupalvelut

Sivuilta löydät tietoa kaupungin maaseutuelinkeinoviranomaisesta sekä maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestämisestä.

Oikeuspalvelut

Sivuilta löydät tietoa yleisestä edunvalvonnasta Kokemäen kaupungissa sekä erilaiseen oikeudelliseen neuvontaan liittyviä yhteystietoja. 

Lapsiperheille

Sivuilta löydät tietoa lapsiperheille suunnatuista hankkeista ja projekteista Kokemäellä.

Maahanmuuttajille

Sivuilta saat tietoa maahanmuutosta sekä löydät tarpeellisia linkkejä ja yhteystietoja kotouttamiseen, koulutukseen ja sosiaaliverkostoon liittyen.

Mökkiläisille

Sivuilta löydät mökkiläisille suunnattua tietoa.

Yrittäjälle

Sivuilta löydät tietoa Kokemäen elinkeinopalveluista, Kokemäen Yrittäjät ry:stä sekä Kokemäen Teollisuuskylä Oy:stä.