Tarjouspyynnöt

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan löytyy osoitteesta www.hilma.fi.

Julkaisemme tällä sivulla pääsääntöisesti kaikki hankintalain mukaisten kilpailutusten tarjouspyynnöt. Myös osa hankintalain kynnysarvojen alittavista tarjouskyselyistä julkaistaan tällä sivulla.

Käynnissä olevat kilpailutukset

 

Päättyneet kilpailutukset

Pitkäjärven pesäpallokentän hiekkatekonurmi 
(tarjousten jättöaika 16.5.2018 klo 12.00)
Kysymykset on esitettävä 23.4.2018 klo 12.00 mennessä.
Kysymyksiä ei tullut.

Vuoden 2018 asfalttipäällystystyöt (tarjousten jättöaika 15.3.2018 klo 12.00)
Kysymykset oli esitettävä 27.2.2018 klo 12.00 mennessä.
Kysymyksiä ei tullut.

Kakkulaistentien kevyen liikenteen väylän rakentaminen (tarjousten jättöaika 2.2.2018 klo 12.00) 
Kysymykset oli esitettävä 15.1.2018 klo 12.00 mennessä. Kysymyksiä ei tullut.

Kunnallisteknisissä maanrakennustöissä käytettävät koneet kuljettajineen ajalle 1.1.2018 - 31.12.2019 (tarjousten jättöaika 11.12.2017 klo 12.00)
Kysymykset oli esitettävä 28.11.2017 klo 12.00 mennessä.
Kysymyksiä ei tullut. 

Yleisten alueiden talvikunnossapito ajalla 1.10.2017 - 30.4.2019 (tarjousten jättöaika 31.8.2017 klo 12.00)
Kysymykset oli esitettävä 21.8.2017 klo 16.00 mennessä.
Kysymyksiä ei tullut.

Palvelukeskus Henrikinhovin sadevesijärjestelmän rakentaminen (tarjousten jättöaika 2.5.2017 klo 12.00)
Tarjouspyyntö  
Työselostus
Suunnitelmakuva
Tarjouslomake
Kysymykset oli esitettävä 20.4.2017 klo 12.00 mennessä. Kysymyksiä ei tullut.

Vuoden 2017 asfalttipäällystystyöt (tarjousten jättöaika 3.4.2017 klo 12.00)
Kysymykset oli esitettävä 22.3.2017 klo 12.00 mennessä:
Kysymyksiä ei tullut

 

Katuvalaistuksen saneeraus 2017

TÄTÄ TARJOUSPYYNTÖÄ ON MUUTETTU

Tarjousten jättöaika on 10.4.2017 klo 12.00 mennessä. Lisäksi kysymyksille on annettu aikaa 21.3.2017 klo 12.00 asti ja niihin vastataan viimeistään 24.3.2017 klo 16.00.
 
Seuraavat asiakirjat on muutettu:
-       Urakkatarjouspyyntö
-       Työselostus
-       Yksikköhintaluettelo
-       Piirustusluettelo
-       Kaikki pylväs- ja valaisinluettelot

 Tarjouspyyntöasiakirjoihin
Kysymykset oli esitettävä 21.3.2017 klo 12.00 mennessä:
Kysymykset ja vastaukset

 

Kiviainestoimitukset ajalla 1.4.2017 - 31.3.2019. Tarjousten jättöaika 7.3.2017 klo 12.00 mennessä.
Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset oli esitettävä 23.2.2017 klo 12.00 mennessä: Kysymyksiä ei tullut.

 Vuolletien peruskorjaus, maanrakennusurakka. Tarjousten jättöaika 6.3.2017 klo 12.00 mennessä.
Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset oli esitettävä 13.2.2017 klo 12.00 mennessä:
Kysymykset ja vastaukset

Tarjouspyyntö pöytätietokone

Tajouspyyntö tablet-tietokone

Tarjouspyyntö projektori

lisäys 13.6
K
iinnitystelineen pitää mahdollistaa tykin korkeuden säädön. Asennuskorkeudet määritellään kilpailutuksen jälkeen. 
Valkokankaan leveydeksi hyväksytään myös 2,4m

Tarjouspyyntö dokumenttikamera

 

Kaupungin omien kiinteistöjen ja yleisten alueiden jätehuollon kuljetukset 1.1.2017 - 31.12.2018 (+1 optiovuosi) Tarjousten jättöaika 14.11.2016 klo 12.00 mennessä
Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset oli esitettävä 31.10.2016 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat kysymykset:
- Montako astiaa tyhjennetään kpl
- Minkä kokoisia astioita
- Mikä on lyhin tyhjennysväli
- Mikä on pisin tyhjennysväli
- Ilmoitetaanko tyhjennyskohteita
Vastaukset on koottu alla olevaan taulukkoon
Taulukkoon
Lisäksi täydennys koskien tarjouspyyntöä: sekalaisen yhdyskuntajätteen toimituspaikka on Porin Jätehuolto, Hangassuon jäteasema.

Koulukuljetukset sopimuskaudella 1.8.2016-31.7.2018 sisältäen mahdollisen lisätilauksen ajalle 1.8.2018-31.7.2019 (optio + 1 vuosi) (tarjoukset 8.6.2016 klo 15.00 mennessä)

Liite 1 Tarjouspyynnön kohteiden määrittely
Liite 2 Tarjouslomake
Liite 3 Sopimusluonnos 

Määräaikaan mennessä ei saapunut kysymyksiä liittyen hankintaan.

Katuvalaistusurakka, valaistuksen saneeraus (tarjoukset 8.4.2016 klo 12.00 mennessä)
Kysymykset oli esitettävä 22.3.2016 klo 12.00 mennessä:
Kysymys ja vastaus

Katuvalaistusurakka, valaisimien uusiminen (tarjoukset 8.4.2016 klo 12.00 mennessä)
Kysymykset oli esitettävä 22.3.2016 klo 12.00 mennessä: kysymyksiä ei tullut, mutta tarkennus sähköpiirustuksiin: sähköpiirustuksessa nro 4452-K404-01-S100-2 (Satakunnantie 2/2) on nimiössä virheellisesti sana "purettava", kyseessä uudet valaisimet.
Lisäselvitys tarjouspyyntöön:
Valaisin ei kiristy nykyiseen valaisinvarteen:
-          Led-valaisimien M8/60mm kuusiokoloruuvit pitää vaihtaa M8/100mm ruuveiksi, jotta valaisin saadaan kiristettyä nykyisiin valaisinvarsiin. Valaisimessa 2 kpl kiristysruuveja. Ruuvien hankinta ja asennus sisältyy urakkaan.
 

Vuoden 2016 asfalttipäällystystyöt (tarjoukset 1.4.2016 klo 12.00 mennessä) 
Kysymykset oli esitettävä 15.3.2016 klo 12.00 mennessä: kysymyksiä ei tullut.

 

Tarjouspyyntö Työasemat ja näytöt
Näytön koko voi olla 22"-24"

Kunnallisteknisissä maanrakennustöissä käytettävät koneet kuljettajineen vuosille 2016 -2017
Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset oli esitettävä 16.10.2015 klo 12.00 mennessä: kysymyksiä ei tullut

Yleisten alueiden talvikunnossapito ajalla 1.10.2015 - 30.4.2017 (tarjoukset 4.9.2015 klo 12.00 mennessä)
Kysymykset oli esitettävä 25.8.2015 klo 16.00 mennessä: kysymyksiä ei tullut, mutta kaksi tarkennusta tarjouspyyntöön:
- kohta 2 (sivulla 1) Ensimmäisen lauseen kuuluu olla:
  ....ja sen käyttöönottovuoden tulee olla vuonna 1990 tai myöhemmin.
- kohta 4 (sivulla 3). Tarjouksen liitteet, kohdan 6 kuuluu olla:
  6) todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta.

 

Kokemäen kaupungin Lähteenmäen koulun hakelämpölaitoksen ylläpitäminen, käyttäminen ja lämpöenergian tuottaminen ajalle 1.9.2015-31.8.2018 + 1 + 1 optiovuotta
Kysymykset oli esitettävä 6.7.2015 klo 12.00 mennessä: kysymyksiä ei tullut

  • Kaupungin ilmoitus tarjoajille torstaina 9.7.2015 klo 12.00: Kaupunki ilmoittaa, ettei tarjouspyyntöön ole tarkennettavaa.

Kokemäen kaupungin sähköenergian hankinta ajalle 1.1.2016-31.12.2018
Kysymykset oli esitettävä 9.6.2015 klo 16.00 mennessä: määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) kysymystä

Kokemäen kaupungin koulupsykologipalveluiden hankinta
Kysymykset oli esitettävä 25.5.2015 klo 12.00 mennessä: määräaikaan mennessä saapui kahdeksan (8) kysymystä

Sonnilantien valaistuksen uusiminen (tarjoukset jätettävä 12.6.2015 klo 12.00 mennessä)
Urakkatarjouspyyntö
Lisäselvitys koskien urakkatarjouspyyntöä
Liitteet:

Tarjouslomake
Urakkaohjelma
Sähkötyöselitys
Työturvallisuusasiakirja 
Piirustus, uusi valaistusverkko  
Piirustus, purettavat asennukset
 
Asfalttipäällystystyöt vuodelle 2015 (tarjoukset jätettävä 24.3.2015 klo 12.00 mennessä)
Tarjouspyyntö
Urakkaohjelma
Tarjouslomake

Kysymykset oli esitettävä 13.3.2015 klo 12.00 mennessä: kysymyksiä ei tullut

Kiviainesten hankinta ajalla 1.4.2015 - 31.3.2017 (tarjoukset jätettävä 20.3.2015 klo 12.00 mennessä)
Tarjouspyyntö
Tarjouslomake
Tarjouksen liite, yksikköhinnat

Määräaikaan 10.3.2015 klo 12.00 mennessä tulleet kysymykset:
Kysymys:
Voiko tarjouksen tehdä erikseen täysin nuppi- ja kasettikuormin? (ja onko erikseen tarjoaminen hylkäysperuste?)
Vastaus: Ei voi tehdä tarjousta erikseen täysin nuppi- ja kasettikuormin. Tarjouksessa on pyydetty yhtä tonnihintaa. Tarjous on laadittava valmiin tarjouslomakkeen mukaisesti.

 

Kaupungin sekä tytäryhtiöiden henkilöstön työterveyshuollon fysioterapeuttipalveluiden hankinta

  • Kaupungin ilmoitus tarjoajille perjantaina 23.1. klo 9.00: Kaupunki ilmoittaa, ettei tarjouspyyntöön ole tarkennettavaa.