Muut kuulutukset ja ilmoitukset

Huhtikuu 2018

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 16.4..2018 (12.4.2018)

Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta, MTY Haapahuhta 12.4.2018 (11.4.2018)

Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta, Puurox Oy 12.4.2018 (11.4.2018)

Maaliskuu 2018

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 28.3.2018 (26.3.2018)

Helmikuu 2018

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 28.2.2018 (27.2.2018)

Kuulutus. Kokemäen kaupunki pyytää lausuntoja ja mielipiteitä varhaiskasvatuksen tulevista tilaratkaisuista 21.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Kuulutus, Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18/0034/2, antopäivä 22.2.2018 (26.2.2018)

Kaupunginvaltuuston kokous 5.3.2018 (26.2.2018)

Kuulutus. Fes Oy:n asemakaava on lainvoimainen ja Turvapalvelun asemakaava on hyväksytty Kokemäen kaupungin teknisen lautakunnan kokouksessa 13.2.2018 § 15. Kaava-aineistot Kaavoitus/Asemakaavat sivulla (22.2.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 21.2.2018 (20.2.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 14.2.2018 (13.2.2018)

Kuulutus vireillä olevasta maankaatopaikan ympäristölupahakemuksesta, Kokemäen kaupunki  (7.2.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 9.2.2018 (6.2.2018)

Tammikuu 2018

Kaupunginvaltuuston kokous 22.1.2018 (16.1.2018)

Kuulutus, Liikekeskus II:n asemakaavan muutos / Haapion asemakaavan luonnosvaihe valmisteluaineistoineen ja Peipohjan eritasoliittymänasemakaavan muutoksen ehdotusvaihe ovat nähtävillä 15.1. - 15.2.2018 yhdyskuntatoimistossa ja Kaavoituksen asemakaavat sivulla. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt kokouksessaan Fes Oy:n asemakaavan muutoksen 11.12.2017 § 105. (15.1.2018)

Kuulutus, Rauma - Tampere Vt 12 parantaminen välillä Eura-Raijala, Eura, Säkylä ja Huittinen, tiesuunnitelman nähtävillä olo (10.1.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 12.1.2018 (9.1.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 10.1.2018 (9.1.2018)

Kuulutus, presidentinvaali 2018, äänestysalueet ja -paikat, ennakkoäänestys, kotiäänestys (2.1.2018)

Joulukuu 2017

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 22.12.2017 (19.12.2017)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 1.12.2017 (29.11.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 11.12.2017 (1.12.2017)

Kokemäen ja Kiikoisten ky Ilolan kiinteistöhallituksen pöytäkirjan nähtävillä olo (1.12.2017)

Marraskuu 2017

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 1.12.2017 (29.11.2017)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 24.11.2017 (21.11.2017)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 3.11.2017 (1.11.2017)

Lokakuu 2017

Kaupunginvaltuuston kokous 6.11.2017 (31.10.2017)

Kuulutus, Hallintokeskuksen asemakaavan muutos on lainvoimainen. Aineisto sivulla Palvelut/ Kaavoitus/ Asemakaavat (30.10.2017)

Kuulutus, Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0340/2, antopäivä 25.10.2017 (26.10.2017)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 26.10.2017 (23.10.2017)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 20.10.2017 (18.10.2017)

Tonttijakokuulutukset Pappilan kaupunginosassa; Tj-kartta 492 ja Tj-kartta 493 (16.10.2017)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 13.10.2017 (10.10.2017)

Rakennuslupa ja maisematyölupa, annetaan julkipanon jälkeen 6.10.2017 (3.10.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 9.10.2017 (2.10.2017)

Ympäristölupapäätös  annetaan julkipanon jälkeen  3.10.2017 (2.10.2017)

Kuulutus Pitkäjärven majan asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 2.10. - 2.11.2017 ympäristötoimistossa. Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.9.2017 Hallintokeskuksen asemakaavamuutoksen ja asemakaavaan sisältyvän tonttijaon. Aineistot ovat luettavissa sivustolla: Kaavoitus / Asemakaavat (2.10.2017)

Syyskuu 2017

Rakennuslupa ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 29.9.2017 (26.9.2017)

Jatkolupa, puidenkaatoluvat ja rakennuslupa, annetaan julkipanon jälkeen 22.9.2017 (19.9.2017)

Jatkolupa, käyttötarkoituksen muutos ja puunkaatolupa, annetaan julkipanon jälkeen 15.9.2017 (12.9.2017)

Kuulutus Fes Oy:n ja Turvapalvelun asemakaavojen muutosehdotukset ovat nähtävillä 6.9. - 6.10.2017 yhdyskuntatoimistossa. Aineistot on luettavissa sivustolla: Kaavoitus / Asemakaavat (5.9.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 11.9.2017 (5.9.2017)

Elokuu 2017

Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta, Soraset Antti Salmela Oy 31.8.2017 (30.8.2017)

Rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvat annetaan julkipanon jälkeen 1.9.2017 (29.8.2017)

Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta, Rantala Mika 17.8.2017 (16.8.2017)

Rakennus-, toimenpide- ja jatkolupa, annetaan julkipanon jälkeen 11.8.2017 (9.8.2017)

Jatkolupa ja toimenpidelupa, annetaan julkipanon jälkeen 11.8.2017 (9.8.2017)

Jatkoluvat ja toimenpidelupa
, annetaan julkipanon jälkeen 4.8.2017 (2.8.2017)

Heinäkuu 2017

Jatkoluvat, rakennus- ja purkulupa, annetaan julkipanon jälkeen 14.7.2017 (11.7.2017)

Jatkoluvat ja rakennuslupa, annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2017 (4.7.2017)

Kesäkuu 2017

Tilapäismeluilmoitus, Pisara 2017, annetaan julkipanon jälkeen 30.6.2017 (29.6.2017)

Rakennus- ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 30.6.2017 (27.6.2017)

Rakennuslupa ja jatkolupa,  annetaan julkipanon jälkeen 22.6.2017 (20.6.2017)

Tonttijakokuulutus nro 485 Peipohjassa, nähtävillä 14. - 29.6.2017 (14.6.2017)

Rakennuslupa ja jatkolupa,  annetaan julkipanon jälkeen 12.6.2017 (8.6.2017)

Rakennuslupa ja jatkoluvat, annetaan julkipanon jälkeen 9.6.2017 (8.6.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 12.6.2017 (5.6.2017)

Toukokuu 2017

Rakennus-  ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 2.6.2017 (30.5.2017)

Kuulutus vireillä olevasta ampumaradan ympäristölupahakemuksesta, Kokemäen-Kauvatsan riistanhoitoyhdistys 31.5.2017 (30.5.2017)

Rakennus-  ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 26.5.2017 (22.5.2017)

Rakennus-  ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 19.5.2017 (18.5.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 22.5.2017 (17.5.2017)

Tonttijakokuulutus nro 491 Peipohjassa. Nähtävilläoloaika 16. - 29.5.2017 (16.5.2017)

Rakennus-  ja jatkolupa, annetaan julkipanon jälkeen 12.5.2017 (9.5.2017)

Maa-aineslupapäätös   Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy, annetaan julkipanon jälkeen  8.5.2017 (5.5.2017)

Rakennus-  ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 5.5.2017 (2.5.2017)

Huhtikuu 2017

Kaupunginvaltuuston kokous 24.4.2017 (19.4.2017)

Kuntavaalien tulos 2017, valitut ja varavaltuutetut (13.4.2017)

Tonttijakokuulutus, Tj- kartta 486 Pappilan kaupunginosassa, nähtävilläoloaika 18.4. - 2.5.2017 (13.4.2017)

Maa-aineslupapäätös  annetaan julkipanon jälkeen  7.4.2017 (6.4.2017)

Kaupunginhallituksen 3.4.2017 kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolo (4.4.2017)

Maaliskuu 2017

Kaavoituskatsaus 2017   kuulutus (23.3.2017)

Ehdokaslistojen yhdistelmä Kokemäen kaupungissa 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa (14.3.2017)

Helmikuu 2017

Kaupunginvaltuuston kokous 6.3.2017 (28.2.2017)

Kuulutus, Tulkkilan ja Krootilan kylien asemakaavan muutos / Turvapalvelun asemakaava. Kaavaluonnoksen aineisto on nähtävillä yhdyskuntatoimistossa ja sivustolla Asemakaavat (23.2.2017)

Kuulutus, Tj-kartta 487 Pappilassa, nähtävilläolo 22.2. - 10.3.2017 yhdyskuntatoimistossa (22.2.2017)