Muut kuulutukset ja ilmoitukset

Lokakuu 2018

Kuulutus hylätyn ajoneuvon siirtämisestä

Tiedonanto koskien Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmia (11.10.2018)

Kuulutus. Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa 25.9.2018 § 69 Länsirannan ranta-asemakaavan ehdotusvaiheen nähtäville. Kaava on nähtävillä 8. - 22.10.2018 Teknisessä toimistossa viraston aukioloaikoina sekä kaupungin internetsivulla Palvelut/Kaavoitus/Asemakaavat (8.10.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 9.10.2018 (8.10.2018)

Syyskuu 2018

Kuulutus, Haapion asemakaava on hyväksytty 17.9.2018 kaupunginvaltuustossa. Eritasoliittymäalueen asemakaava on lainvoimainen. Tonttijako Risten kaupunginosassa on lainvoimainen. Kaava-aineistot ovat myös Kaavoitus/Asemakaavat sivustolla. (27.9.2018)

Kuulutus, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökset 19.9.2018 nro 18/0567/3 ja 18/0568/3 (25.9.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 21.9.2018 (20.9.2018)

Kuulutus, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 7.9.2018 nro 18/0536/3 (12.9.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 10.9.2018 (7.9.2018)

Kaupunginvaltuuston kokous 17.9.2018 (7.9.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 3.9.2018 (4.9.2018)

Elokuu 2018

Maa-aineslupapäätökset ympäristölautakunta, antopäivä  31.8.2018 (30.8.2018)

Ympäristölupapäätös autopurkaamotoiminnalle ympäristölautakunta, antopäivä  31.8.2018 (30.8.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 6.7.2018 (5.7.2018)

Heinäkuu 2018

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 13.8.2018 (13.782018)

Kuulutus Katilan ja Haapion asemakaavat ovat ehdotusvaiheessa ja nähtävillä 29.6. - 10.8.2018. Peipohjan eritasoliittymän asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.6.2018 § 40. Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 2 Huittisen raja - Kolsin voimalaitos on nähtävillä 29.6. - 10.8.2018. Erillinen tonttijako nro 496 Risten kaupunginosassa osakorttelissa 15 on nähtävillä 29.6. - 29.7.2018. Kaavat ja tonttijako ovat nähtävillä teknisessä toimistossa. Lisäksi asemakaavat ovat nähtävillä Kaavoitus/Asemakaavat sivustolla ja rantaosayleiskaavan muutos Kaavoitus/Yleiskaavat sivustolla (2.7.2018)

Kesäkuu 2018

Ympäristölupapäätös  eläinsuojalle MTY-Haapahuhta ympäristölautakunta, antopäivä  29.6.2018 (27.6.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 25.6..2018 (21.6.2018)

Kuulutus Peipohjan eritasoliittymän asemakaavan muutoksen hyväksyntä kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.6.2018 § 40. Kaava-aineisto on myös sivustolla Kaavoitus/Asemakaavat (15.6.2018)

Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta, Soraliike Pelkonen Oy, Kakkulainen (13.6.2018) 

Tilapäismeluilmoitus, Brever´s Public House   Satakunnan kansansoutu 13. -14.6.2018, antopäivä 8.6.2018 (7.6.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 8.6..2018 (6.6.2018)

Toukokuu 2018

Kuulutus Haanmäen ja Villiösuvannon asemakaavojen luonnosvaiheen valmisteluaineistot ovat nähtävillä 23.5. -25.6.2018 yhdyskuntatoimistossa. Kaava-aineistot ovat myös nähtävillä Kaavoitus/Asemakaavat sivustolla (23.5.2018)

Kuulutus Kaavoituskatsaus 2018 on nähtävillä yhdyskuntatoimistossa ja Kaavoitussivustolla (3.5.2018) 

Huhtikuu 2018

Kuulutus Turvapalvelun asemakaava on lainvoimainen ja Katilan asemakaavaluonnoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 25.4. - 25.5.2018 yhdyskuntatoimistossa. Kaava-aineisto on myös nähtävillä Kaavoitus/Asemakaavat sivustolla (25.4.2018)

Helmikuu 2018

Kuulutus. Fes Oy:n asemakaava on lainvoimainen ja Turvapalvelun asemakaava on hyväksytty Kokemäen kaupungin teknisen lautakunnan kokouksessa 13.2.2018 § 15. Kaava-aineistot Kaavoitus/Asemakaavat sivulla (22.2.2018)

Tammikuu 2018

Kuulutus, Liikekeskus II:n asemakaavan muutos / Haapion asemakaavan luonnosvaihe valmisteluaineistoineen ja Peipohjan eritasoliittymänasemakaavan muutoksen ehdotusvaihe ovat nähtävillä 15.1. - 15.2.2018 yhdyskuntatoimistossa ja Kaavoituksen asemakaavat sivulla. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt kokouksessaan Fes Oy:n asemakaavan muutoksen 11.12.2017 § 105. (15.1.2018)

Kuulutus, Rauma - Tampere Vt 12 parantaminen välillä Eura-Raijala, Eura, Säkylä ja Huittinen, tiesuunnitelman nähtävillä olo (10.1.2018)

Lokakuu 2017

Kuulutus, Hallintokeskuksen asemakaavan muutos on lainvoimainen. Aineisto sivulla Palvelut/ Kaavoitus/ Asemakaavat (30.10.2017)

Tonttijakokuulutukset Pappilan kaupunginosassa; Tj-kartta 492 ja Tj-kartta 493 (16.10.2017)

Kuulutus Pitkäjärven majan asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 2.10. - 2.11.2017 ympäristötoimistossa. Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.9.2017 Hallintokeskuksen asemakaavamuutoksen ja asemakaavaan sisältyvän tonttijaon. Aineistot ovat luettavissa sivustolla: Kaavoitus / Asemakaavat (2.10.2017)

Syyskuu 2017

Kuulutus Fes Oy:n ja Turvapalvelun asemakaavojen muutosehdotukset ovat nähtävillä 6.9. - 6.10.2017 yhdyskuntatoimistossa. Aineistot on luettavissa sivustolla: Kaavoitus / Asemakaavat (5.9.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 11.9.2017 (5.9.2017)

Kesäkuu 2017

Tonttijakokuulutus nro 485 Peipohjassa, nähtävillä 14. - 29.6.2017 (14.6.2017)

Toukokuu 2017

Tonttijakokuulutus nro 491 Peipohjassa. Nähtävilläoloaika 16. - 29.5.2017 (16.5.2017)

Huhtikuu 2017

Tonttijakokuulutus, Tj- kartta 486 Pappilan kaupunginosassa, nähtävilläoloaika 18.4. - 2.5.2017 (13.4.2017)

Maaliskuu 2017

Kaavoituskatsaus 2017   kuulutus (23.3.2017)

Helmikuu 2017

Kuulutus, Tulkkilan ja Krootilan kylien asemakaavan muutos / Turvapalvelun asemakaava. Kaavaluonnoksen aineisto on nähtävillä yhdyskuntatoimistossa ja sivustolla Asemakaavat (23.2.2017)

Kuulutus, Tj-kartta 487 Pappilassa, nähtävilläolo 22.2. - 10.3.2017 yhdyskuntatoimistossa (22.2.2017)