Muut kuulutukset ja ilmoitukset

Elokuu 2018

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 6.7.2018 (5.7.2018)

Heinäkuu 2018

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 13.8.2018 (13.782018)

Kuulutus Katilan ja Haapion asemakaavat ovat ehdotusvaiheessa ja nähtävillä 29.6. - 10.8.2018. Peipohjan eritasoliittymän asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.6.2018 § 40. Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 2 Huittisen raja - Kolsin voimalaitos on nähtävillä 29.6. - 10.8.2018. Erillinen tonttijako nro 496 Risten kaupunginosassa osakorttelissa 15 on nähtävillä 29.6. - 29.7.2018. Kaavat ja tonttijako ovat nähtävillä teknisessä toimistossa. Lisäksi asemakaavat ovat nähtävillä Kaavoitus/Asemakaavat sivustolla ja rantaosayleiskaavan muutos Kaavoitus/Yleiskaavat sivustolla (2.7.2018)

Kesäkuu 2018

Ympäristölupapäätös  eläinsuojalle MTY-Haapahuhta ympäristölautakunta, antopäivä  29.6.2018 (27.6.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 25.6..2018 (21.6.2018)

Kuulutus Peipohjan eritasoliittymän asemakaavan muutoksen hyväksyntä kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.6.2018 § 40. Kaava-aineisto on myös sivustolla Kaavoitus/Asemakaavat (15.6.2018)

Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta, Soraliike Pelkonen Oy, Kakkulainen (13.6.2018) 

Tilapäismeluilmoitus, Brever´s Public House   Satakunnan kansansoutu 13. -14.6.2018, antopäivä 8.6.2018 (7.6.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 8.6..2018 (6.6.2018)

Kaupunginvaltuuston kokous 11.6.2018 (4.6.2018)

Toukokuu 2018

Kuulutus Haanmäen ja Villiösuvannon asemakaavojen luonnosvaiheen valmisteluaineistot ovat nähtävillä 23.5. -25.6.2018 yhdyskuntatoimistossa. Kaava-aineistot ovat myös nähtävillä Kaavoitus/Asemakaavat sivustolla (23.5.2018)

Tilapäismeluilmoitus, Vastavirtarock-konsertti 9. -10.6.2018, antopäivä 11.5.2018 (9.5.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 11.5..2018 (9.5.2018)

Kuulutus Kaavoituskatsaus 2018 on nähtävillä yhdyskuntatoimistossa ja Kaavoitussivustolla (3.5.2018) 

Huhtikuu 2018

Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta, Noormarkun Murske Oy, Kaukaritsa 27.4.2018 (26.4.2018)
Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta, Noormarkun Murske Oy, Järilä 27.4.2018 (26.4.2018)

Kuulutus Turvapalvelun asemakaava on lainvoimainen ja Katilan asemakaavaluonnoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 25.4. - 25.5.2018 yhdyskuntatoimistossa. Kaava-aineisto on myös nähtävillä Kaavoitus/Asemakaavat sivustolla (25.4.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 16.4..2018 (12.4.2018)

Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta, MTY Haapahuhta 12.4.2018 (11.4.2018)

Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta, Puurox Oy 12.4.2018 (11.4.2018)

Maaliskuu 2018

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 28.3.2018 (26.3.2018)

Helmikuu 2018

Kuulutus. Kokemäen kaupunki pyytää lausuntoja ja mielipiteitä varhaiskasvatuksen tulevista tilaratkaisuista 21.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Kuulutus, Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18/0034/2, antopäivä 22.2.2018 (26.2.2018)

Kaupunginvaltuuston kokous 5.3.2018 (26.2.2018)

Kuulutus. Fes Oy:n asemakaava on lainvoimainen ja Turvapalvelun asemakaava on hyväksytty Kokemäen kaupungin teknisen lautakunnan kokouksessa 13.2.2018 § 15. Kaava-aineistot Kaavoitus/Asemakaavat sivulla (22.2.2018)

Tammikuu 2018

Kaupunginvaltuuston kokous 22.1.2018 (16.1.2018)

Kuulutus, Liikekeskus II:n asemakaavan muutos / Haapion asemakaavan luonnosvaihe valmisteluaineistoineen ja Peipohjan eritasoliittymänasemakaavan muutoksen ehdotusvaihe ovat nähtävillä 15.1. - 15.2.2018 yhdyskuntatoimistossa ja Kaavoituksen asemakaavat sivulla. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt kokouksessaan Fes Oy:n asemakaavan muutoksen 11.12.2017 § 105. (15.1.2018)

Kuulutus, Rauma - Tampere Vt 12 parantaminen välillä Eura-Raijala, Eura, Säkylä ja Huittinen, tiesuunnitelman nähtävillä olo (10.1.2018)

Kuulutus, presidentinvaali 2018, äänestysalueet ja -paikat, ennakkoäänestys, kotiäänestys (2.1.2018)

Joulukuu 2017

Kaupunginvaltuuston kokous 11.12.2017 (1.12.2017)

Kokemäen ja Kiikoisten ky Ilolan kiinteistöhallituksen pöytäkirjan nähtävillä olo (1.12.2017)

Lokakuu 2017

Kaupunginvaltuuston kokous 6.11.2017 (31.10.2017)

Kuulutus, Hallintokeskuksen asemakaavan muutos on lainvoimainen. Aineisto sivulla Palvelut/ Kaavoitus/ Asemakaavat (30.10.2017)

Kuulutus, Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0340/2, antopäivä 25.10.2017 (26.10.2017)

Tonttijakokuulutukset Pappilan kaupunginosassa; Tj-kartta 492 ja Tj-kartta 493 (16.10.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 9.10.2017 (2.10.2017)

Kuulutus Pitkäjärven majan asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 2.10. - 2.11.2017 ympäristötoimistossa. Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.9.2017 Hallintokeskuksen asemakaavamuutoksen ja asemakaavaan sisältyvän tonttijaon. Aineistot ovat luettavissa sivustolla: Kaavoitus / Asemakaavat (2.10.2017)

Syyskuu 2017

Kuulutus Fes Oy:n ja Turvapalvelun asemakaavojen muutosehdotukset ovat nähtävillä 6.9. - 6.10.2017 yhdyskuntatoimistossa. Aineistot on luettavissa sivustolla: Kaavoitus / Asemakaavat (5.9.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 11.9.2017 (5.9.2017)

Kesäkuu 2017

Tonttijakokuulutus nro 485 Peipohjassa, nähtävillä 14. - 29.6.2017 (14.6.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 12.6.2017 (5.6.2017)

Toukokuu 2017

Kaupunginvaltuuston kokous 22.5.2017 (17.5.2017)

Tonttijakokuulutus nro 491 Peipohjassa. Nähtävilläoloaika 16. - 29.5.2017 (16.5.2017)

Huhtikuu 2017

Kaupunginvaltuuston kokous 24.4.2017 (19.4.2017)

Kuntavaalien tulos 2017, valitut ja varavaltuutetut (13.4.2017)

Tonttijakokuulutus, Tj- kartta 486 Pappilan kaupunginosassa, nähtävilläoloaika 18.4. - 2.5.2017 (13.4.2017)

Kaupunginhallituksen 3.4.2017 kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolo (4.4.2017)

Maaliskuu 2017

Kaavoituskatsaus 2017   kuulutus (23.3.2017)

Ehdokaslistojen yhdistelmä Kokemäen kaupungissa 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa (14.3.2017)

Helmikuu 2017

Kaupunginvaltuuston kokous 6.3.2017 (28.2.2017)

Kuulutus, Tulkkilan ja Krootilan kylien asemakaavan muutos / Turvapalvelun asemakaava. Kaavaluonnoksen aineisto on nähtävillä yhdyskuntatoimistossa ja sivustolla Asemakaavat (23.2.2017)

Kuulutus, Tj-kartta 487 Pappilassa, nähtävilläolo 22.2. - 10.3.2017 yhdyskuntatoimistossa (22.2.2017)