Muut kuulutukset ja ilmoitukset

Joulukuu 2018

Kaupunginvaltuuston kokous 10.12.2018 (3.12.2018)

Marraskuu 2018

Päätös Lehtosen Konepaja Oy koeluontoisesta toiminnasta, ympäristösihteeri, antopäivä  30.11.2018 (29.11.2018)

Poikkeamispäätös, ympäristölautakunta, antopäivä  30.11.2018 (29.11.2018)

Ympäristölupapäätös ampumaratatoiminnalle, ympäristölautakunta, antopäivä  30.11.2018 (29.11.2018)

Kuulutus, hulevesitulvariskien alustava arviointi Kokemäen kaupungissa, 2. kierros (28.11.2018)

Kuulutus. Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa kokouksessaan 13.11.2018 § 77 Villiönsuvannon asemakaavan ehdotusvaiheen julkisesti nähtäville 22.11.2018 - 21.12.2018 ja 2.1. - 4.1.2019 Teknisessä toimistossa viraston aukioloaikoina ja kaupungin internetsivuilla. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.11.2018 § 79 hyväksynyt Länsirannan ranta-asemakaavan. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2018 § 65 Katilan asemakaavan. Haapion asemakaava on lainvoimainen. Kaava-aineistot löytyvät Palvelut/Kaavoitus/Asemakaavat sivulta (22.11.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 8.11.2018 (6.11.2018)

Kaupunginvaltuuston kokous 12.11.2018 (6.11.2018)

Lokakuu 2018

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 1.11.2018 (30.10.2018)

Kuulutus hylätyn ajoneuvon siirtämisestä

Tiedonanto koskien Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmia (11.10.2018)

Kuulutus. Tekninen lautakunta on päättänyt asettaa 25.9.2018 § 69 Länsirannan ranta-asemakaavan ehdotusvaiheen nähtäville. Kaava on nähtävillä 8. - 22.10.2018 Teknisessä toimistossa viraston aukioloaikoina sekä kaupungin internetsivulla Palvelut/Kaavoitus/Asemakaavat (8.10.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 9.10.2018 (8.10.2018)

Syyskuu 2018

Kuulutus, Haapion asemakaava on hyväksytty 17.9.2018 kaupunginvaltuustossa. Eritasoliittymäalueen asemakaava on lainvoimainen. Tonttijako Risten kaupunginosassa on lainvoimainen. Kaava-aineistot ovat myös Kaavoitus/Asemakaavat sivustolla. (27.9.2018)

Kuulutus, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökset 19.9.2018 nro 18/0567/3 ja 18/0568/3 (25.9.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 21.9.2018 (20.9.2018)

Kuulutus, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 7.9.2018 nro 18/0536/3 (12.9.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 10.9.2018 (7.9.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 3.9.2018 (4.9.2018)

Elokuu 2018

Maa-aineslupapäätökset ympäristölautakunta, antopäivä  31.8.2018 (30.8.2018)

Ympäristölupapäätös autopurkaamotoiminnalle ympäristölautakunta, antopäivä  31.8.2018 (30.8.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 6.7.2018 (5.7.2018)

Heinäkuu 2018

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 13.8.2018 (13.782018)

Kuulutus Katilan ja Haapion asemakaavat ovat ehdotusvaiheessa ja nähtävillä 29.6. - 10.8.2018. Peipohjan eritasoliittymän asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.6.2018 § 40. Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 2 Huittisen raja - Kolsin voimalaitos on nähtävillä 29.6. - 10.8.2018. Erillinen tonttijako nro 496 Risten kaupunginosassa osakorttelissa 15 on nähtävillä 29.6. - 29.7.2018. Kaavat ja tonttijako ovat nähtävillä teknisessä toimistossa. Lisäksi asemakaavat ovat nähtävillä Kaavoitus/Asemakaavat sivustolla ja rantaosayleiskaavan muutos Kaavoitus/Yleiskaavat sivustolla (2.7.2018)

Kesäkuu 2018

Ympäristölupapäätös  eläinsuojalle MTY-Haapahuhta ympäristölautakunta, antopäivä  29.6.2018 (27.6.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 25.6..2018 (21.6.2018)

Kuulutus Peipohjan eritasoliittymän asemakaavan muutoksen hyväksyntä kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.6.2018 § 40. Kaava-aineisto on myös sivustolla Kaavoitus/Asemakaavat (15.6.2018)

Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta, Soraliike Pelkonen Oy, Kakkulainen (13.6.2018) 

Tilapäismeluilmoitus, Brever´s Public House   Satakunnan kansansoutu 13. -14.6.2018, antopäivä 8.6.2018 (7.6.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 8.6..2018 (6.6.2018)