Muut kuulutukset ja ilmoitukset

Tammikuu 2018

Kaupunginvaltuuston kokous 22.1.2018 (16.1.2018)

Kuulutus, Liikekeskus II:n asemakaavan muutos / Haapion asemakaavan luonnosvaihe valmisteluaineistoineen ja Peipohjan eritasoliittymänasemakaavan muutoksen ehdotusvaihe ovat nähtävillä 15.1. - 15.2.2018 yhdyskuntatoimistossa ja Kaavoituksen asemakaavat sivulla. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt kokouksessaan Fes Oy:n asemakaavan muutoksen 11.12.2017 § 105. (15.1.2018)

Kuulutus, Rauma - Tampere Vt 12 parantaminen välillä Eura-Raijala, Eura, Säkylä ja Huittinen, tiesuunnitelman nähtävillä olo (10.1.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 12.1.2018 (9.1.2018)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 10.1.2018 (9.1.2018)

Kuulutus, presidentinvaali 2018, äänestysalueet ja -paikat, ennakkoäänestys, kotiäänestys (2.1.2018)

Joulukuu

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 22.12.2017 (19.12.2017)

Kuulutus vireillä olevasta autopurkaamon ympäristölupahakemuksesta, Peipohjan Autovaruste Ay  (15.12.2017)

Ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätös, antopäivä  18.12.2017 (15.12.2017

Ympäristölautakunnan poikkeamispäätös, antopäivä  18.12.2017 (15.12.2017)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 1.12.2017 (29.11.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 11.12.2017 (1.12.2017)

Kokemäen ja Kiikoisten ky Ilolan kiinteistöhallituksen pöytäkirjan nähtävillä olo (1.12.2017)

Marraskuu

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 1.12.2017 (29.11.2017)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 24.11.2017 (21.11.2017)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 3.11.2017 (1.11.2017)

Lokakuu

Kaupunginvaltuuston kokous 6.11.2017 (31.10.2017)

Kuulutus, Hallintokeskuksen asemakaavan muutos on lainvoimainen. Aineisto sivulla Palvelut/ Kaavoitus/ Asemakaavat (30.10.2017)

Kuulutus, Vaasan hallinto-oikeuden päätös 17/0340/2, antopäivä 25.10.2017 (26.10.2017)

Poikkeamispäätöksen julkipanolista, antopäivä  27.10.2017 (25.5.2017)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 26.10.2017 (23.10.2017)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 20.10.2017 (18.10.2017)

Tonttijakokuulutukset Pappilan kaupunginosassa; Tj-kartta 492 ja Tj-kartta 493 (16.10.2017)

Rakennustarkastajan päätökset, antopäivä 13.10.2017 (10.10.2017)

Rakennuslupa ja maisematyölupa, annetaan julkipanon jälkeen 6.10.2017 (3.10.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 9.10.2017 (2.10.2017)

Ympäristölupapäätös  annetaan julkipanon jälkeen  3.10.2017 (2.10.2017)

Kuulutus Pitkäjärven majan asemakaavan muutosluonnos on nähtävillä 2.10. - 2.11.2017 ympäristötoimistossa. Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 11.9.2017 Hallintokeskuksen asemakaavamuutoksen ja asemakaavaan sisältyvän tonttijaon. Aineistot ovat luettavissa sivustolla: Kaavoitus / Asemakaavat (2.10.2017)

Syyskuu

Rakennuslupa ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 29.9.2017 (26.9.2017)

Jatkolupa, puidenkaatoluvat ja rakennuslupa, annetaan julkipanon jälkeen 22.9.2017 (19.9.2017)

Kuulutus Kakkulaistentien kevyen liikenteen väylän (välillä Kierikantie-Kuoppalantie) katusuunnitelmat nähtävillä

Kuulutus Kevyen liikenteen väylä välillä Sonnilantien ja Satakunnantien risteys - Tulkkilantie 40, katusuunnitelmat nähtävillä

Jatkolupa, käyttötarkoituksen muutos ja puunkaatolupa, annetaan julkipanon jälkeen 15.9.2017 (12.9.2017)

Kuulutus Fes Oy:n ja Turvapalvelun asemakaavojen muutosehdotukset ovat nähtävillä 6.9. - 6.10.2017 yhdyskuntatoimistossa. Aineistot on luettavissa sivustolla: Kaavoitus / Asemakaavat (5.9.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 11.9.2017 (5.9.2017)

Elokuu

Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta, Soraset Antti Salmela Oy 31.8.2017 (30.8.2017)

Rakennus-, toimenpide- ja maisematyöluvat annetaan julkipanon jälkeen 1.9.2017 (29.8.2017)

Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta, Rantala Mika 17.8.2017 (16.8.2017)

Rakennus-, toimenpide- ja jatkolupa, annetaan julkipanon jälkeen 11.8.2017 (9.8.2017)

Tilapäismeluilmoitus, ulkoilmatilaisuus Kakkulaistentie 92,  annetaan julkipanon jälkeen 11.8.2017 (9.8.2017)

Jatkolupa ja toimenpidelupa, annetaan julkipanon jälkeen 11.8.2017 (9.8.2017)

Jatkoluvat ja toimenpidelupa
, annetaan julkipanon jälkeen 4.8.2017 (2.8.2017)

Heinäkuu 2017

Jatkoluvat, rakennus- ja purkulupa, annetaan julkipanon jälkeen 14.7.2017 (11.7.2017)

Jatkoluvat ja rakennuslupa, annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2017 (4.7.2017)

Kesäkuu 2017

Tilapäismeluilmoitus, Pisara 2017, annetaan julkipanon jälkeen 30.6.2017 (29.6.2017)

Rakennus- ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 30.6.2017 (27.6.2017)

Poikkeamispäätökset, 3 kpl, annetaan julkipanon jälkeen  26.6.2017 (21.5.2017)

Rakennuslupa ja jatkolupa,  annetaan julkipanon jälkeen 22.6.2017 (20.6.2017)

Tonttijakokuulutus nro 485 Peipohjassa, nähtävillä 14. - 29.6.2017 (14.6.2017)

Rakennuslupa ja jatkolupa,  annetaan julkipanon jälkeen 12.6.2017 (8.6.2017)

Rakennuslupa ja jatkoluvat, annetaan julkipanon jälkeen 9.6.2017 (8.6.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 12.6.2017 (5.6.2017)

Toukokuu 2017

Rakennus-  ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 2.6.2017 (30.5.2017)

Kuulutus vireillä olevasta ampumaradan ympäristölupahakemuksesta, Kokemäen-Kauvatsan riistanhoitoyhdistys 31.5.2017 (30.5.2017)

Rakennus-  ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 26.5.2017 (22.5.2017)

Rakennus-  ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 19.5.2017 (18.5.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 22.5.2017 (17.5.2017)

Tonttijakokuulutus nro 491 Peipohjassa. Nähtävilläoloaika 16. - 29.5.2017 (16.5.2017)

Rakennus-  ja jatkolupa, annetaan julkipanon jälkeen 12.5.2017 (9.5.2017)

Maa-aineslupapäätös   Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy, annetaan julkipanon jälkeen  8.5.2017 (5.5.2017)

Poikkeamispäätös, Suomi Markku, annetaan julkipanon jälkeen  8.5.2017 (5.5.2017)

Rakennus-  ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 5.5.2017 (2.5.2017)

Huhtikuu 2017

Kaupunginvaltuuston kokous 24.4.2017 (19.4.2017)

Kuntavaalien tulos 2017, valitut ja varavaltuutetut (13.4.2017)

Tonttijakokuulutus, Tj- kartta 486 Pappilan kaupunginosassa, nähtävilläoloaika 18.4. - 2.5.2017 (13.4.2017)

Maa-aineslupapäätös  annetaan julkipanon jälkeen  7.4.2017 (6.4.2017)

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu, annetaan julkipanon jälkeen  7.4.2017 (6.4.2017)

Kaupunginhallituksen 3.4.2017 kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolo (4.4.2017)

Maaliskuu 2017

Kaavoituskatsaus 2017   kuulutus (23.3.2017)

Ehdokaslistojen yhdistelmä Kokemäen kaupungissa 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa (14.3.2017)

Helmikuu 2017

Kaupunginvaltuuston kokous 6.3.2017 (28.2.2017)

Kuulutus, Tulkkilan ja Krootilan kylien asemakaavan muutos / Turvapalvelun asemakaava. Kaavaluonnoksen aineisto on nähtävillä yhdyskuntatoimistossa ja sivustolla Asemakaavat (23.2.2017)

Kuulutus, Tj-kartta 487 Pappilassa, nähtävilläolo 22.2. - 10.3.2017 yhdyskuntatoimistossa (22.2.2017)

Kuulutus, kuntavaalit 2017: Ehdokaslistat, äänestysalueet ja -paikat, ennakkoäänestys, kotiäänestys (16.2.2017)

Tammikuu 2017

Kaupunginvaltuuston kokous 23.1.2017 (18.1.2017)

Eviran päätös luonnonvaraisessa linnussa todetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan takia perustetusta rajoitusvyöhykkeestä (3.1.2017)

Joulukuu 2016

Kaupunginhallituksen 12.12.2016 kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolo (13.12.2016)

Kaupunginvaltuuston kokous 12.12.2016 (2.12.2016)

Marraskuu 2016

Asumisneuvojatoimintaan tarkoitettujen avustusten hakeminen vuodelle 2017 (28.11.2016)
- kuulutus
- avustuksen sivu ja hakuohjeet

Lainvoimaisuuskuulutukset, Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos, Kilkunkadun ja Lepolankadun korttelialueen asemakaavan muutos ja Järvimutkalan 2. asemakaavamuutos. Aineistot sivustoilla yleiskaavat ja asemakaavat (10.11.2016)

Kaupunginvaltuuston kokous 7.11.2016 (2.11.2016) 

Lokakuu 2016

Kuulutus, Keskustan osayleiskaavan 2. ehdotusaineisto on nähtävillä 13.10. - 14.11.2016 ja Fes Oy:n asemakaavaluonnoksen aineisto on nähtävillä 18.10. - 18.11.2016 kaupungin yhdyskuntatoimistossa sekä kaupungin internetsivustoilla yleiskaavat ja asemakaavat (13.10.2016)

Kuulutus, Kokemäen kaupunki pyytää lausuntoja ja mielipiteitä Risten koulun lakkauttamisesta (12.10.2016)

Kaupunginvaltuuston kokous 10.10.2016 (5.10.2016)

Syyskuu 2016

Kuulutus Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.9.2016 § 46-47 Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutoksen tilojen Aliketola RN:o 1:125 ja Yli-Ketola RN:o 1:116 alueella sekä Kilkunkadun ja Lepolankadun korttelialueen asemakaavan muutoksen (27.9.2016)

Kuulutus Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on hyväksynyt 23.8.2016 § 58 Järvimutkalan 2. asemakaavamuutoksen. (27.9.2016) 

Kaupunginvaltuuston kokous 12.9.2016 (7.9.2016)

Elokuu 2016

Kuulutus jätevesiviemäröinnin ja vesijohdon toiminta-alueen luonnoksista (24.8.2016)

Kartat:
Kokemäen Vesihuolto Oy:n jäteveden toiminta-alue
Kokemäen Vesihuolto Oy:n vesijohdon toiminta-alue, etelä
Kokemäen Vesihuolto Oy:n vesijohdon toiminta-alue, pohjoinen

Heinäkuu 2016

Kesäkuu 2016

Rakennusjärjestys 2016 saanut lainvoiman, kuulutus (23.6.2016)

Kaupunginvaltuuston kokous 13.6.2016 (7.6.2016)

Toukokuu 2016

Kuulutus Järvimutkalan 2. asemakaavan ja Kokemäenjoen rantaosayleiskaava muutoksen ehdotusvaiheista.
Kaavaehdotukset ovat nähtävillä 4.5. - 3.6.2016 yhdyskuntaosastolla ja kaavoitus-sivuston asemakaava ja yleiskaava sivuilla (4.5.2016)

Kaupunginvaltuuston kokous 9.5.2016 (3.5.2016) 

Huhtikuu 2016

Kuulutus Tonttijako Tj-kartta 484 Suokkaalla nähtävillä 28.4. - 11.5.2016 (28.4.2016)

Terveystarkastajan hakuilmoitus, Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto (13.4.2016)

Kuulutus Tonttijako 483 Kaupunginmustalassa nähtävillä olosta ajalla 1. - 15.4.2016 (1.4.2016)

Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan kiinteistöhallituksen pöytäkirjan nähtävilläolo (1.4.2016) 

Maaliskuu 2016

Kuulutus Tonttijako 482 Vuolteella nähtävillä olosta ajalla 30.3. - 15.4.2016 (30.3.2016)

Peipohjan asemakaavan muutoksen tilalla 1:467 ja Lehtosen Konepajan asemakaavan muutoksen lainvoimaisuuskuulutukset (3.3.2016)

Kaupunginvaltuuston kokous 7.3.2016 (1.3.2016)

Helmikuu 2016

 

Tammikuu 2016

Kaupunginvaltuuston 25.1.2016 kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolo (29.1.2016)

Kuulutus vireillä olevasta JV-Betoni Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkastamista koskevasta hakemuksesta (28.1.2016)

Kaupunginvaltuuston kokous 25.1.2016 (20.1.2016)