Muut kuulutukset ja ilmoitukset

Kokemäen kaupungin kuulutus ajalle 1.1.-31.5.2017

Toukokuu 2017

Rakennus-  ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 26.5.2017 (22.5.2017)

Rakennus-  ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 19.5.2017 (18.5.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 22.5.2017 (17.5.2017)

Tonttijakokuulutus nro 491 Peipohjassa. Nähtävilläoloaika 16. - 29.5.2017 (16.5.2017)

Rakennus-  ja jatkolupa, annetaan julkipanon jälkeen 12.5.2017 (9.5.2017)

Maa-aineslupapäätös   Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy, annetaan julkipanon jälkeen  8.5.2017 (5.5.2017)

Poikkeamispäätös, Suomi Markku, annetaan julkipanon jälkeen  8.5.2017 (5.5.2017)

Rakennus-  ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 5.5.2017 (2.5.2017)

Huhtikuu 2017

Kaupunginvaltuuston kokous 24.4.2017 (19.4.2017)

Kuntavaalien tulos 2017, valitut ja varavaltuutetut (13.4.2017)

Tonttijakokuulutus, Tj- kartta 486 Pappilan kaupunginosassa, nähtävilläoloaika 18.4. - 2.5.2017 (13.4.2017)

Maa-aineslupapäätös  annetaan julkipanon jälkeen  7.4.2017 (6.4.2017)

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu, annetaan julkipanon jälkeen  7.4.2017 (6.4.2017)

Kaupunginhallituksen 3.4.2017 kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolo (4.4.2017)

Maaliskuu 2017

Rakennus-  ja maisematyöuvat, annetaan julkipanon jälkeen 4.4.2017 (31.3.2017)

Kaavoituskatsaus 2017   kuulutus (23.3.2017)

Rakennus-  ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 21.3.2017 (20.3.2017)

Ehdokaslistojen yhdistelmä Kokemäen kaupungissa 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa (14.3.2017)

Helmikuu 2017

Kaupunginvaltuuston kokous 6.3.2017 (28.2.2017)

Rakennus-  ja toimenpideluvat, annettu julkipanon jälkeen 24.2.2017 (23.2.2017)

Kuulutus, Tulkkilan ja Krootilan kylien asemakaavan muutos / Turvapalvelun asemakaava. Kaavaluonnoksen aineisto on nähtävillä yhdyskuntatoimistossa ja sivustolla Asemakaavat (23.2.2017)

Kuulutus, Tj-kartta 487 Pappilassa, nähtävilläolo 22.2. - 10.3.2017 yhdyskuntatoimistossa (22.2.2017)

Kuulutus, kuntavaalit 2017: Ehdokaslistat, äänestysalueet ja -paikat, ennakkoäänestys, kotiäänestys (16.2.2017)

Rakennus-  ja toimenpideluvat, annetaan julkipanon jälkeen 10.2.2017 (8.2.2017)

Poikkeamispäätös As Oy Kallaksenkatu 4, annetaan julkipanon jälkeen 6.2.2017 (3.2.2017)

Tammikuu 2017

Kuulutus maa-aineksenottoluvan vireilläolosta, Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy  (20.1.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 23.1.2017 (18.1.2017)

Kuulutus maa-aineksenottoluvan vireilläolosta, Nieminen Lassi  (5.1.2017)

Eviran päätös luonnonvaraisessa linnussa todetun korkeapatogeenisen lintuinfluenssan takia perustetusta rajoitusvyöhykkeestä (3.1.2017)

Joulukuu 2016

Rakennus-  ja toimenpideluvat, julkipano 15.12.2016 (14.12.2016)

Kaupunginhallituksen 12.12.2016 kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolo (13.12.2016)

Kaupunginvaltuuston kokous 12.12.2016 (2.12.2016)

Toimenpideluvat, julkipano 5.12.2016 (2.12.2016)

Marraskuu 2016

Rakennus-  ja toimenpideluvat, julkipano 30.11.2016 (28.11.2016)

Asumisneuvojatoimintaan tarkoitettujen avustusten hakeminen vuodelle 2017 (28.11.2016)
- kuulutus
- avustuksen sivu ja hakuohjeet

Kuulutus Vuolletien katusuunnitelmat nähtävillä

Lainvoimaisuuskuulutukset, Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos, Kilkunkadun ja Lepolankadun korttelialueen asemakaavan muutos ja Järvimutkalan 2. asemakaavamuutos. Aineistot sivustoilla yleiskaavat ja asemakaavat (10.11.2016)

Poikkeamispäätös Pänkäläinen, hylätty, julkipano 11.11.2016 (10.11.2016)

Maa-aineslupapäätös Kuljetus Jokiset Oy, Hiekkamaa, julkipano  11.11.2016 (10.11.2016)

Rakennus-  ja toimenpideluvat, julkipano 8.11.2016 (7.11.2016)

Kaupunginvaltuuston kokous 7.11.2016 (2.11.2016) 

Lokakuu 2016

Kuulutus hylätyn ajoneuvon BJZ 049 siirtämisestä

Kuulutus, Keskustan osayleiskaavan 2. ehdotusaineisto on nähtävillä 13.10. - 14.11.2016 ja Fes Oy:n asemakaavaluonnoksen aineisto on nähtävillä 18.10. - 18.11.2016 kaupungin yhdyskuntatoimistossa sekä kaupungin internetsivustoilla yleiskaavat ja asemakaavat (13.10.2016)

Kuulutus, Kokemäen kaupunki pyytää lausuntoja ja mielipiteitä Risten koulun lakkauttamisesta (12.10.2016)

Maa-aineslupapäätökset, julkipano  7.10.2016 (6.10.2016)

Poikkeamispäätökset, julkipano 7.10.2016 (6.10.2016)

Kaupunginvaltuuston kokous 10.10.2016 (5.10.2016)

Syyskuu 2016

Kuulutus Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.9.2016 § 46-47 Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutoksen tilojen Aliketola RN:o 1:125 ja Yli-Ketola RN:o 1:116 alueella sekä Kilkunkadun ja Lepolankadun korttelialueen asemakaavan muutoksen (27.9.2016)

Kuulutus Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on hyväksynyt 23.8.2016 § 58 Järvimutkalan 2. asemakaavamuutoksen. (27.9.2016) 

Maa-aineslupapäätös Veljekset Mäkitalo Oy, Soravaimala, julkipano  9.9.2016 (8.9.2016)

Rakennus-  ja toimenpideluvat, julkipano 7.9.2016 (8.9.2016)

Kaupunginvaltuuston kokous 12.9.2016 (7.9.2016)

Elokuu 2016

Kuulutus jätevesiviemäröinnin ja vesijohdon toiminta-alueen luonnoksista (24.8.2016)

Kartat:
Kokemäen Vesihuolto Oy:n jäteveden toiminta-alue
Kokemäen Vesihuolto Oy:n vesijohdon toiminta-alue, etelä
Kokemäen Vesihuolto Oy:n vesijohdon toiminta-alue, pohjoinen

Heinäkuu 2016

Kuulutus maa-aineksenottoluvan vireilläolosta, Soraliike Pelkonen Oy  (18.8.2016)

Kuulutus maa-aineksenottoluvan vireilläolosta, Noormarkun Murske Oy (11.8.2016)

Rakennus-  ja toimenpideluvat, julkipano 8.8.2016 (5.8.2016)

Kuulutus maa-aineksenottoluvan vireilläolosta, Kuljetus Jokiset Oy (5.8.2016)

Jatkoluvat ja toimenpideluvat, julkipano 29.7.2016 (27.7.2016)

Aran tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi vuodelle 2017 haettavana (26.7.2016)

Viinikantien katusuunnitelmat nähtävillä 25.7. - 8.8.2016

Kesäkuu 2016

Rakennusjärjestys 2016 saanut lainvoiman, kuulutus (23.6.2016)

Kaupunginvaltuuston kokous 13.6.2016 (7.6.2016)

Tilapäismeluilmoitus Vastavirtarock konsertti ajalla 11.-12.6.2016 Kuulutus  (1.6.2016)

Toukokuu 2016

Rakennusjärjestys hyväksytty, kuulutusrakennusjärjestys (19.5.2016)

Kuulutus Järvimutkalan 2. asemakaavan ja Kokemäenjoen rantaosayleiskaava muutoksen ehdotusvaiheista.
Kaavaehdotukset ovat nähtävillä 4.5. - 3.6.2016 yhdyskuntaosastolla ja kaavoitus-sivuston asemakaava ja yleiskaava sivuilla (4.5.2016)

Kaupunginvaltuuston kokous 9.5.2016 (3.5.2016) 

Huhtikuu 2016

Kuulutus Tonttijako Tj-kartta 484 Suokkaalla nähtävillä 28.4. - 11.5.2016 (28.4.2016)

Kuulutus ajoneuvon Lexus IS 200 siirtämisestä

Kuulutus ajoneuvon Peugeot 306 siirtämisestä

Terveystarkastajan hakuilmoitus, Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto (13.4.2016)

Kuulutus Tonttijako 483 Kaupunginmustalassa nähtävillä olosta ajalla 1. - 15.4.2016 (1.4.2016)

Kokemäen ja Kiikoisten kuntayhtymä Ilolan kiinteistöhallituksen pöytäkirjan nähtävilläolo (1.4.2016) 

Maaliskuu 2016

Kuulutus Tonttijako 482 Vuolteella nähtävillä olosta ajalla 30.3. - 15.4.2016 (30.3.2016)

Kuulutus ajoneuvon siirtämisestä (ELY-keskus)

Peipohjan asemakaavan muutoksen tilalla 1:467 ja Lehtosen Konepajan asemakaavan muutoksen lainvoimaisuuskuulutukset (3.3.2016)

Kaupunginvaltuuston kokous 7.3.2016 (1.3.2016)

Helmikuu 2016

 

Tammikuu 2016

Kaupunginvaltuuston 25.1.2016 kokouksen pöytäkirjan nähtävilläolo (29.1.2016)

Kuulutus vireillä olevasta JV-Betoni Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkastamista koskevasta hakemuksesta (28.1.2016)

Kaupunginvaltuuston kokous 25.1.2016 (20.1.2016)

Kuulutus ajoneuvon AIT-438 siirtämisestä