Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä - ohjeet nesteen vaihtamiseen

20.9.2016

Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tukes tiedottavat: Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015. Etanolin ja isopropanolin seoksena myytyä nestettä on toimitettu kauppanimellä Eurolpro. Tuotteeseen ei ole liitetty varoitusetikettiä. Kemikaalin mukana on huomattavasti vaarattomamman kemikaalin käyttöturvallisuustiedote. Ammattikäyttäjillä ja kiinteistönomistajilla ei siten ole ollut oikeaa tietoa kemikaalin vaaroista eikä turvallisesta käytöstä.

 

Metanoli voi olla ympäristö- ja terveysriski


Metanoli voi aiheuttaa terveysriskin, jos se päätyy talousvetenä käytettävään pohjaveteen. Maalämpöjärjestelmät ovat suljettuja, ja normaalisti toimivista ja oikein huolletuista järjestelmistä lämmönsiirtonesteet eivät pääse ympäristöön tai pohjaveteen. Laitteet voivat kuitenkin rikkoutuessaan aiheuttaa vuodon riskin. Ympäristöministeriön mukaan metanolin käyttö ei ole suositeltavaa maalämpökaivoissa.

 

Ohjeita kiinteistönomistajalle

 

Kiinteistönomistaja, mikäli epäilet, että lämmönsiirtonesteenä on käytetty metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen sijasta:

 

-               Älä tutki lämmönsiirtonestettä itse.

-               Ota yhteyttä lämpökaivojärjestelmän toimittajaan. Lämmönsiirtonesteen alkuperä ja koostumus tulee selvittää ensisijaisesti toimittajalta.

 

Lisätiedot:

Tiedote on kokonaisuudessaan luettavissa kaupungin sivustolta: /Palvelut/Asuminen rakentaminen ja ympäristö/Ympäristönsuojelu tai tästä linkistä:

 

Metanolin terveysriskit: Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951 633 11,
etunimi.sukunimi@stm.fi
Metanolin pohjavesiriskit: Neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö, p. 02952 50 338,
etunimi.sukunimi@ym.fi
Kemikaalien markkinavalvonta: Ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen, Tukes, p. 02950 52048,
etunimi.sukunimi@tukes.fi
Kokemäen kaupunki: Ympäristösihteeri Matti Forsman, p. 044 560 4350
Kokemäen kaupunki: Rakennustarkastaja Jesse Salmi, p. 040 488 6200
etunimi.sukunimi@kokemaki.fi