Kokemäen kaupunki tekee uutta kuntastrategiaa

5.9.2016

Kokemäen kaupunki on aloittanut uuden kuntastrategian laatimisen valtuustoseminaarissaan elokuussa. On tärkeää, että myös kuntalaiset, kunnan henkilöstö ja kunnan sidosryhmät osallistuvat strategiatyöhön kunnan luottamushenkilöiden lisäksi. Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy strategian helmikuussa 2017 ja tähän saakka sitä valmistellaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.

 

Tavoitteena on laatia selkeä, yksinkertainen ja aidosti vaikuttava strategia. Uusi kuntalaki velvoittaa kaikkia kuntia laatimaan kuntastrategian, jolla on selkeä yhteys kunnan talouteen ja kunnan toiminnan pitkäjänteiseen suunnitteluun. Tarkoituksena on valmistella strategiaa huolella ja mahdollisimman monien eri sidosryhmien kanssa, jotta se olisi aidosti hyvä ja vaikuttava. Tarkoitus olisi, että pystyisimme paremmin yhdessä sitoutumaan strategiaan, eikä se jäisi liian yleiseksi ja erilaisten haaveiden kirjaamiseksi. Työ on haastava, mutta siihen on lähdetty tosissaan.
 
Strategiatyötä on lähdettävä tekemään realistisista lähtökohdista: “Vaikka tulevaisuutta ei ole ennalta määrätty, eikä ennustettavissa, tiettyjä olettamuksia on mahdollista tehdä. On tärkeää keskittyä tarjoamaan laadukkaita ja riittävän kattavia peruspalveluita. Kokemäen on oltava yhteistyökykyinen verkostotoimija, joka mahdollistaa alueensa asukkaille hyvät työ- ja vapaa-aikamahdollisuudet. Lisäksi elinvoima- ja elinkeinoelämän on oltava riittävän vireää ja oikealla tavalla erikoistunutta huomioiden alueelliset vahvuudet.”, kommentoi Kokemäen kaupunginjohtaja Reijo Siltala.

Olemme laatineet kuntalaisille, kunnan palvelujen käyttäjille, kunnan työntekijöille ja yrityksille suunnatun kyselyn, jossa selvitämme mielipiteitä kunnan asioista strategiaan liittyen sekä myös yleisesti kantoja kehittämiskohteista ja tulevaisuuden suunnasta. Lisäksi kyselyssä kysytään mielipiteitä nykyiseen strategiaan sisältyvistä asioista.

 

Kyselyyn pääset vastaamaan alla olevan linkin kautta. Mikäli kyselyyn vastaaminen ei onnistu sähköisesti tai haluat muutoin paperiversion siitä, niitä on jaossa kaupunginvirastolla osoitteessa Tulkkilantie 2 ja kaupunginkirjastolla osoitteessa Haapionkatu 13. Kiitos aktiivisuudestasi. Tiedotamme strategiatyön etenemisestä ja kyselyn vastauksista. Strategiakysely on auki 5.9.2016-19.9.2016.

 

Linkki kyselyyn: https://fi.surveymonkey.com/r/kokemaki   

 

Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Reijo Siltala, puh. 040 488 6100.