Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotus 2 nähtävillä

12.11.2018

Satakuntaliiton maakuntahallitus on päättänyt hyväksyä Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 2 aineiston ja asettaa aineiston nähtäville 12.11. - 14.12.2018 välisen ajan.

Ehdotusvaiheen aineistosta on kuntien jäsenillä ja osallisilla oikeus tehdä muistutus. Tiedote