Kokemäen Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkoston vuodon etsintä

12.6.2018

 

Risten paineenkorotusaseman lähtevän veden mittauksessa on havaittu kulutuksen nousseen huomattavasti keskimääräiseen kulutukseen verrattuna. Vuoto on Risten paineenkorotusaseman jälkeisessä vesijohtoverkostossa.

Vuodon etsinnässä on mittaustulosten perusteella paikannettu Risten ja Säpilän vesijohtolinja-alueet, joissa runkoverkostossa on mitattu epätavallisen runsasta virtaamaa. Karttaan on merkitty kyseinen alue punaisella leveällä viivalla. Mittauksia ja tutkimuksia alueilla jatketaan.

Alueilla ei ole havaittu vettä tulleen pintaan asti. Vuotokohdan löytämiseksi kuntalaisia pyydetään ilmoittamaan Kokemäen Vesihuoltoon mahdollisista paineenvaihteluista vedentulossa sekä mahdollisia vuotopaikkoja koskevista havainnoista. Vuoto voi ilmetä esimerkiksi poikkeuksellisen suurena virtaamana ojissa, joessa tai suurena vesimääränä pellolla. Vuoto saattaa olla myös rakennuksen sisällä.  Kiinteistöjen omistajia pyydetäänkin tarkistamaan rakennukset, joissa ei säännöllisesti oleskella.

Sääksjärven alueen vuoto on paikannettu ja korjattu. Kokemäen Vesihuolto Oy kiittää kuntalaisia yhteydenotoista asiaan liittyen!

Kokemäen Vesihuolto Oy, puh. 040 488 6211