Kokemäen Vesihuolto Oy etsii vesivuotoa

1.6.2018

Risten paineenkorotusaseman lähtevän veden mittauksessa on havaittu kulutuksen nousseen huomattavasti keskimääräiseen kulutukseen verrattuna. Vuoto on Risten paineenkorotusaseman jälkeisessä vesijohtoverkostossa alueella, joka on rajattu karttaan.

Vuotokohtaa etsitään parhaillaan, mutta missään ei ole havaittu vettä tulleen pintaan asti. Vuotokohdan löytämiseksi kuntalaisia pyydetään ilmoittamaan Kokemäen Vesihuoltoon mahdollisista paineenvaihteluista vedentulossa sekä mahdollisia vuotopaikkoja koskevista havainnoista. Vuoto voi ilmetä esimerkiksi poikkeuksellisen suurena virtaamana ojissa, joessa tai suurena vesimääränä pellolla. Vuoto saattaa olla myös rakennuksen sisällä.  Kiinteistöjen omistajia pyydetäänkin tarkistamaan rakennukset, joissa ei säännöllisesti oleskella.