Kokemäen kaupunki pyytää lausuntoja ja mielipiteitä varhaiskasvatuksen tulevista tilaratkaisuista 21.3.2018 klo 15.00 mennessä

27.2.2018

Kokemäen kaupunginhallitus pyytää lausuntoja ja mielipiteitä  koskien varhaiskasvatuksen tulevia tilaratkaisuja. Kokemäen kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 § 63 hyväksynyt Kokemäen kaupungin talouden tasapainotusohjelman vuosille 2016-2019. Osana tätä suunnitelmaa   varhaiskasvatukselta edellytetään  säästöjä toimintoja keskittämällä. Valmisteluprossin aikana uusien tilaratkaisujen välttämättömyys on noussut esille johtuen myös sekä Peipohjan päiväkodin mahdollisista sisäilmaan liittyvistä haasteista  että päivähoitopaikkojen  riittämättömyydestä nykyisissä tiloissa.

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys on valmistunut ja käsitelty sivistyslautakunnassa 20.2.2018. Tilatarveselvitys on luettavissa kaupungin internet-sivuilla www.kokemaki.fi (Palvelut → Kasvatus ja opetus → Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2018) (linkki).

Kokemäen kaupunginhallitus pyytää kuntalain 22 §:n  tarkoittamalla tavalla mielipiteitä tai lausuntoja varhaiskasvatuksen tulevista tilaratkaisuista  21.3.2018  klo 15.00 mennessä joko postitse os. Kokemäen kaupunki ”Varhaiskasvatuksen tilaratkaisut”, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, sähköpostitse os. kokemaki@kokemaki.fi. Saapuneet mielipiteet ja lausunnot ovat luottamushenkilöiden käytettävissä päätöksenteon yhteydessä.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus asiasta järjestetään koulukeskuksen auditoriossa 13.3. 2018 klo 18.00.

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä, puh. 040 88 6140, leena.aalto-setala@kokemaki.fi.

Kokemäki 27.2.2018

Kokemäen kaupunginhallitus