Kokemäen kaupunki pyytää lausuntoja ja mielipiteitä Risten koulun toiminnan lakkauttamisesta lukuvuoden 2018-2019 alusta alkaen 22.11.2017 klo 15.00 mennessä

8.11.2017

Kokemäen sivistyslautakunta esittää osana talousarvioprosessia Risten koulun toiminnan lakkauttamista 1.8.2018. Kokemäen kaupunginvaltuusto on 14.12.2015 § 63 hyväksynyt Kokemäen kaupungin tasapainotusohjelman, jonka osana on Risten koulun toiminnan lakkauttaminen 1.8.2018 tai sovittujen ehtojen täyttyessä 1.8.2017. 12.12.2016 kaupunginvaltuusto päätti, että koulua ei lakkauteta 1.8.2017 alkaen. Talouden tasapainotusohjelmaan liittyi oppilasennuste, jonka mukaan lv. 2017-2018 Risten koulussa olisi 35 oppilasta. Oppilasmäärä on kuitenkin laskenut ennakoitua nopeammin ja tällä hetkellä Risten koulussa on 25 oppilasta. Risten koulun toiminnan lakkauttamisen vaikutukset on esitetty Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvityksessä, joka löytyy kaupungin internetsivuilta.

Kokemäen kaupunginhallitus pyytää hallintolain tarkoittamalla tavalla mielipiteitä tai lausuntoja Risten koulun toiminnan lakkauttamisesta 1.8.2018 alkaen 22.11.2017 klo 15.00 mennessä joko postitse os. Kokemäen kaupunki ”Risten koulun toiminnan lakkauttaminen”, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, sähköpostitse os. kokemaki@kokemaki.fi. Saapuneet mielipiteet ja lausunnot ovat luottamushenkilöiden käytettävissä ja liitetään osaksi päätöstä koskien Risten koulun toiminnan lakkauttamista.

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus asiasta järjestetään Risten koululla 16.11.2017 klo 18.00.

Lisätietoja antaa sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä,
puh. 040 488 6140, leena.aalto-setala@kokemaki.fi.

Kokemäki 8.11.2017

Kokemäen kaupunginhallitus