Rakennusvalvonnan Lupapiste -palvelu otettu käyttöön

19.12.2017

Kokemäen rakennusvalvonnassa on otetun käyttöön rakentamisen lupakäsittelyä tehostava sähköinen Lupapiste-palvelu, jonka kautta rakentamisen luvat tulee hakea.

 

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit kysyä neuvoa jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä sekä hakea rakentamisen lupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaiset, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.
 
Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen.

Tutustu Lupapiste.fi palveluun osoitteessa www.lupapiste.fi